Drodzy Studenci,
informujemy, że rozpoczynamy nabór na kurs „Język polski podstawowy (Basic Polish)”.
Kurs jest skierowany do obcokrajowców studiujących na 1 roku kierunku lekarskiego prowadzonego w języku angielskim, którzy posiadają podstawową wiedzę z przedmiotu Basic Polish obowiązującego na 1 semestrze kierunku lekarskiego prowadzonego w języku angielskim i są zapoznani z:
– podstawowym regułami gramatycznymi
– słownictwem ogólnym
– komunikacją.

Celem kursu jest:
– zachowanie ciągłości w zakresie nauki języka polskiego
– rozwijanie różnych kompetencji językowych, takich jak: gramatyczna, leksykalna, umiejętność w zakresie redagowania tekstów, mówienia, słuchania, czytania
– osiągnięcie przez uczących się komunikatywnego poziomu biegłości językowej.
Po zakończeniu kształcenia uczestnicy kursu:
– uzyskają świadectwo ukończenia kursu „Język polski podstawowy (Basic Polish)”.
Cena kursu uzależniona jest od liczby osób zainteresowanych uczestnictwem w kursie:
– 8-9 osób – 650 PLN
– 10-11 osób – 520 PLN
– 12-14 osób – 430 PLN
– 15 i więcej – 350 PLN

Liczba godzin: 30
Miejsce prowadzenia zajęć: Kielce
Początek rejestracji: 2018-02-04
Koniec do: 2018-02-28
Termin składania dokumentów: 2018-02-28
Kierownik kursu: dr hab. prof. UJK Marzena Marczewska
Limit przyjęć: 15 osób
Kryterium przyjęć: Kolejność zgłoszeń, zaświadczenie o studiowaniu.
Więcej informacji na stronie:
http://www.ujk.edu.pl/kursy/index.php?page=0&id=129&id_jednostki=0&miejscowosc=0&a
ktualne=t
Dokumenty należy składać w Centrum Kultury i Języka Polskiego, ul. Świętokrzyska 15
G, tel. 41 349 70 83.
Zapraszamy!