Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

oraz

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie – Oddział Kielce
serdecznie zapraszają w dniu 14 maja 2018 roku o godzinie 12.00
na seminarium naukowo-dydaktyczne  z okazji

Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej

Miejsce spotkania: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UJK Kielcach; Al. IX Wieków Kielc 19; Aula 0/13

W programie:

12.00-12.20   Idea obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej. Zdrowie prawem każdego człowieka – globalne wyzwanie dla  pielęgniarek w 2018 roku.
dr n. med. Grażyna Wiraszka

12.20-13.10    Polskie Pielęgniarki i Położne i ich działalność na rzecz zdrowia człowieka
Prezentacje Studentek Pielęgniarstwa i Położnictwa WLiNoZ UJK w Kielcach – opiekun naukowy  dr n. hum. Grażyna Kowalik

Służebnica Boża Hanna Chrzanowska – inicjatorka pielęgniarstwa środowiskowego
Augustyn Aleksandra, Jolanta Smolarczyk

Anna Ginalska – pielęgniarka w kraju miliona słoni
Wiktoria Bielecka, Kamila Fortunka

Irena Chołuj – pionierka porodów domowych
Diana Gągorowska

Anna Kaczmarczyk – Kobieta i Pielęgniarka na medal
Karolina Augustyn 

 13.10-13.40   DebataIdeały osobowe pielęgniarstwa i położnictwa polskiego w ujęciu historycznym i współczesnym  oraz ich znaczenie w gwarantowaniu praw do zdrowia dla każdego człowieka
Moderatorzy – dr n. med. Małgorzata Kaczmarczyk, dr n. med. Elżbieta Kamusińska

13.40 – 14.20   Osiągnięcia środowisk pielęgniarek praktyki oraz studentów pielęgniarstwa na rzecz profesjonalizacji zawodu oraz jego promocji i kreowania pozytywnego wizerunku w społeczeństwie w roku 2017
dr n. hum. Kazimiera Zdziebło, Przewodnicząca PTP – Oddział Kielce

Laureaci eliminacji wojewódzkich „Konkursu Pielęgniarka Roku 2017”

 Studenci wyróżnieni w V Ogólnopolskim Konkursie Filmowym na „Najlepszy Film Promujący Zawód Pielęgniarki”