Aktualności

Egzaminy poprawkowe u dr Rafalskiego

Uwaga Egzamin poprawkowy FARMAKOLOGIA u dr Rafalskiego Ratownictwo Medyczne 1 rok niestacjonarny 21.09. o godz 9:00

Uwaga Egzamin poprawkowy BIOCHEMIA u dr Rafalskiego Ratownictwo Medyczne 1 rok niestacjonarny 21.09. o godz 10:00

Uwaga Egzamin poprawkowy BIOCHEMIA u dr Rafalskiego KOSMETOLOGIA 1 rok niestacjonarny 21.09. o godz 11:00

Zaliczenie poprawkowe dla Ratownictwa medycznego 1 rok

Zaliczenie poprawkowe dla Ratownictwa medycznego 1 rok niestacjonarne Medyczne czynności ratunkowe ćwiczenia i wykład 23.09.2019r. o godzinie 11:00 w CSM

Egzamin poprawkowy dla Ratownictwa medycznego 1 rok stacjonarne Kwalifikowana pierwsza pomoc  23.09.2019r. o godzinie 11:00 w CSM

Zaliczenie poprawkowe dla Ratownictwa medycznego 1 rok niestacjonarne Medyczne czynności ratunkowe ćwiczenia i wykład 23.09.2019r. o godzinie 11:00 w CSM

Zaliczenie ze Statystyki  u dr Elżbiety Cieśli 17.09.2019r o godzinie 10:00 CIM

Ratownictwo Medyczne

Egzamin poprawkowy z anatomii u dr Jacka Kuchinki odbędzie się  16.09.2019r. o godzinie 10:00 na Wydziale Matemartczno-Przyrodniczym w sali 419

Poprawy u dr dr Pawła Podsiadło

Poprawa z Medycyny Ratunkowej u dr Pawła Podsiadło odbędzie się 19.09.2019r. Sala 1/11 o godz 9:00 dla Ratownictwa Medycznego.

Poprawa z Medycyny katastrof u dr Pawła Podsiadło odbędzie się 19.09.2019r. Sala 1/11 o godz 10:00 dla Ratownictwa Medycznego.

EGZAMIN DYPLOMOWY CZĘŚĆ PISEMNA I PRAKTYCZNA

Studenci 3 roku kierunku Kosmetologia stacjonarne/niestacjonarne

Terminy testu praktycznego:

1 lipca 2019 godz.9.00-etap pisemny sala 0/12A-obecność obowiązkowa.

Należy przybyć 20 minut przed egzaminem, koniecznie mieć przy sobie: legitymację studencką bądź dowód osobisty oraz przybory do pisania w kolorze czarnym.

2 lipca sala 6 godz.9.00, godz.11.00, godz.13.00-etap praktyczny-listy poniżej

2 lipca sala 7 godz.9.00, godz.11.00, godz.13.00-etap praktyczny-listy poniżej

4 lipca sala 6 godz.9.00, godz.11.00-etap praktyczny-listy poniżej

4 lipca sala 7 godz.9.00, godz.11.00-etap praktyczny-listy poniżej Czytaj dalej EGZAMIN DYPLOMOWY CZĘŚĆ PISEMNA I PRAKTYCZNA