Aktualności

Ratownictwo Medyczne stacjonarne

Zaliczenie komisyjne Medycyna ratunkowa-dr P.Podsiadło (dla studentów którzy złożyli stosowne podanie) odbędzie się 12 marca o godz.12.00 sala CSM_05

Ratownictwo Medyczne stacjonarne

Zaliczenie komisyjne Choroby wewnętrzne-dr M.Czarny-Działak (dla studentów którzy złożyli stosowne podanie) odbędzie się 18 marca o godz.15.00 sala B 1/7

Kosmetologia stacjonarne

Zaliczenie komisyjne z przedmiotu Alergologia-dr M.Czarny-Działak (dla studentów którzy złożyli stosowne podanie) odbędzie się 18 marca o godz.15.00 sala B 1/7