Aktualności

Egzamin dyplomowy praktyczny

Informujemy, że Egzamin dyplomowy praktyczny dla kierunku Ratownictwo medyczne – III rok studia stacjonarne i niestacjonarne odbędzie się w dniach:

 część egz. teoretyczna

26.06.2015 r. godz. 15:15 – test  (st. S i N) – Aula 0/13 (nowy budynek)

część egz. praktyczna

29.06.2015 r. , godz. 15:00 – (grupy dr M. Szerli, dr M. Knap i mgr M. Wieczorka)

01.07.2015 r., godz. 09:00 – (grupy mgr P. Musiała, mgr K. Makowskiego – 2 gr.)

Szczegółowych informacji dot. udziela p. mgr inż. Agata Gruca, tel. 41/349-69-22

EGZAMINY I ZALICZENIA

EGZAMINY

Ratownictwo medyczne – I rok, st. stacjonarne I stopnia

Przedmiot: Anatomia
Forma zaliczenia: egzamin
Termin: 12.06.2015 r.
Godz.:   14.30 (test)

 

Przedmiot: Farmakologia
Forma zaliczenia: egzamin
Termin: 19.06.2015 r.
Godz.:   8.00 (pisemny, opisowy), s. 12

 

Ratownictwo medyczne – II rok, st. stacjonarne I stopnia
Przedmiot: Intensywna terapia
Forma zaliczenia: egzamin
Termin„1”: 22.06.2015 r. godz. 15:00 (ustny), s. 04

 

Ratownictwo medyczne – III rok, st. stacjonarne I stopnia
Przedmiot: Medycyna ratunkowa
Forma zaliczenia: egzamin
Termin„0”: 15.06.2015 r. godz. 16:00 (test)
Termin„1”: 17.06.2015 r. godz. 16:00 (test) sala 101

 

Ratownictwo medyczne – I rok, st. niestacjonarne I stopnia
Przedmiot: Anatomia
Forma zaliczenia: egzamin
Termin: 19.06.2015 r.
Godz.:   14.00 (test), sala 12

 

Przedmiot: Farmakologia
Forma zaliczenia: egzamin
Termin: 19.06.2015 r.
Godz.:   16.00 (pisemny, opisowy), s. 101

 

Ratownictwo medyczne – III rok, st. niestacjonarne I stopnia
Przedmiot: Medyczne czynności ratunkowe
Forma zaliczenia: egzamin
Termin„0”: 14.06.2015 r. godz. 13:30 (test)
Termin„1”: 17.06.2015 r. godz. 16:00 (test), s. 115

 

Przedmiot: Medycyna ratunkowa
Forma zaliczenia: egzamin
Termin„0”: 14.06.2015 r. godz. 14:30 (test)
Termin„1”: 17.06.2015 r. godz. 16:00 (test), s.118

 

Zdrowie publiczne – I rok, st. stacjonarne I stopnia
Przedmiot: Fizjologia
Forma zaliczenia: egzamin
Termin: 19.06.2015 r.
Godz.:   13.00 (test), s. 121

 

Zdrowie publiczne II stopnia – I rok, st. stacjonarne
Przedmiot: Traumatologia
Forma zaliczenia: egzamin
Termin„0”: 08.06.2015 r. godz. 15:00


Zdrowie publiczne II stopnia – II rok, st. stacjonarne
Przedmiot: Organizacja opieki nad dziećmi w Polsce i na świecie
Forma zaliczenia: egzamin
Termin„0”: 16.06.2015 r. godz. 10:00 (ŚCO)

 

ZALICZENIA

 

Ratownictwo medyczne – II rok, st. stacjonarne I stopnia
Przedmiot: Toksykologia
Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną
Termin„2”: 18.06.2015 r. godz. 08:00 (test) s. 201

 

Ratownictwo medyczne – I rok, st. niestacjonarne I stopnia
Przedmiot: Biostatystyka
Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną
Termin: 19.06.2015 r. – ws. godziny kontakt z Panią Doktor

 

Ratownictwo medyczne – II rok, st. niestacjonarne I stopnia
Przedmiot: Toksykologia
Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną
Termin: 19.06.2015 r. godz. 17:30 (ustny) s. 10

Egzamin

Kierunek: Zdrowie publiczne – st. stacjonarne I stopnia – I rok
Przedmiot: Nauka o człowieku – Anatomia
Prowadzący: Prof. UJK dr hab. n. med. Maciej Kielar
Termin: 06.02.2015 (piątek)                  10:00    s. 101

Zaliczenie

Przedmiot: Wykład monograficzny z zakresu ratownictwa medycznego 
Prowadzący: Prof. Sławomir Dutkiewicz
Termin: 06.02.2015 (piątek)                  08:00 – 10:00             p. 117

Egzaminy / Zaliczenia

Ratownictwo medyczne  – st. stacjonarne I stopnia

Fizjologia – egzamin

Prowadzący: dr Justyna Klusek

I termin            –           03.02.2015 r., godz. 10.00, s. 201/12

II termin           –           10.02.2015 r., godz. 10.00, s. 201/12

 

Ratownictwo medyczne  – st. niestacjonarne I stopnia

Fizjologia – egzamin

Prowadzący: dr Justyna Klusek

„0” termin         –           17.01.2015 r.  godz. 10.30

Wyniki egzaminu dyplomowego – Ratownictwo Medyczne

Lp.

Nr albumu

Punkty

Ocena

Ocena z egz. praktycznego

Ocena końcowa z egz. dyplomowego

1

106379

112

5.0

5.0

5.0

2

107078

103

4.5

5.0

5.0

3

107861

101

4.5

4.5

4.5

4

107573

98

4.0

4.0

4.0

5

107595

87

3.5

3.0

3.5

6

107311

74

3.0

2.0

7

107043

101

4.5

4.0

4.5

8

106872

100

4.0

5.0

4.5

9

110168

106

4.5

4.5

4.5

10

107964

95

4.0

5.0

4.5

11

105914

90

3.5

4.0

4.0

12

105956

96

4.0

4.0

4.0

13

107839

85

3.5

4.0

4.0

14

107403

102

4.5

4.0

4.5

15

106840

88

3.5

4.0

4.0

16

106632

97

4.0

4.5

4.5

17

107210

101

4.5

3.5

4.0

18

106363

92

4.0

4.5

4.5

19

107605

20

107773

78

3.0

3.0

3.0

21

105897

22

106358

99

4.0

5.0

4.5

23

103523

103

4.5

5.0

5.0

24

106519

101

4.5

4.0

4.5

25

94596

98

4.0

4.0

4.0

26

107666

82

3.5

4.0

4.0

27

107173

85

3.5

4.0

4.0

28

106729

98

4.0

4.0

4.0

29

106785

100

4.0

5.0

4.5

30

97804

31

107009

90

3.5

2.0

32

106644

105

4.5

4.0

4.5

33

97833

101

4.5

5.0

5.0

34

100775

35

101445

77

3.0

3.5

3.5

36

106286

99

4.0

5.0

4.5

37

106147

92

4.0

4.0

4.0

Kierunek: Zdrowie publiczne – st. stacjonarne II stopnia – I rok
Przedmiot: Wykład monograficzny z zakresu zdrowia publilcznego
Termin: 18.06.2014 r., godz. 14:15
Forma: test (z zakresu  Reformy finansowania ochrony zdrowia w Polsce w warunkach kryzysu)
Kierunek: Ratownictwo medyczne – st. stacjonarne I stopnia – I rok
Przedmiot: Farmakologia
Termin: 25.06.2014 r., godz. 10:30
Forma: test
Kierunek: Ratownictwo medyczne – st. stacjonarne I stopnia – II rok
Przedmiot: Toksykologia
Termin: 23.06.2014 r., godz. 11:45
Forma: kolokwium
Kierunek: Ratownictwo medyczne – st. niestacjonarne I stopnia – I rok
Przedmiot: Farmakologia
Termin: 21.06.2014 r., godz. 08:30
Forma: test 
Kierunek: Ratownictwo medyczne – st. niestacjonarne I stopnia – II rok
Przedmiot: Intensywna terapia
Termin: 06.07.2014 r. (niedziela) o godz. 14:00
Forma: test

Zaliczenia Instytut Zdrowia Publicznego

Kierunek: Zdrowie publiczne – st. stacjonarne II stopnia – I rok
Przedmiot: Wykład monograficzny z zakresu zdrowia publilcznego
Termin: 18.06.2014 r., godz. 14:15
Forma: test (z zakresu  Reformy finansowania ochrony zdrowia w Polsce w warunkach kryzysu)

Kierunek: Ratownictwo medyczne – st. stacjonarne I stopnia – I rok
Przedmiot: Farmakologia
Termin: 25.06.2014 r., godz. 10:30
Forma: test

Kierunek: Ratownictwo medyczne – st. stacjonarne I stopnia – II rok
Przedmiot: Toksykologia
Termin: 23.06.2014 r., godz. 11:45
Forma: kolokwium

Kierunek: Ratownictwo medyczne – st. niestacjonarne I stopnia – I rok
Przedmiot: Farmakologia
Termin: 21.06.2014 r., godz. 08:30
Forma: test