Doktoraty

publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Anety Pawlińskiej
„Negatywne doświadczenia z dzieciństwa a poczucie skuteczności i radzenia sobie z emocjami u dzieci i młodzieży zażywającej narkotyki”
Recenzja1 Recenzja2 Streszczenie/Summary


publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Joanny Zięby
„Negatywne doświadczenia z okresu dzieciństwa a poczucie stresu i poziom agresywności u mężczyzn przebywających w warunkach izolacji więziennej”
Recenzja1 Recenzja2 Streszczenie/Summary


publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Moniki Pierzak
„Ocena skuteczności suplementacji selenu, chromu i zachowania stężenia bromu we krwi u chorych leczonych żywieniowo”

Recenzja1 Recenzja2 Streszczenie/Summary


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 30 września 2019 roku o godz. 12:30 na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Przemysława Zająca
„Stężenie wapnia i witaminy D w surowicy krwi a skład ciała i występowanie zespołu metabolicznego u osób starszych”
Promotor: dr hab. n. o zdr. Edyta Suliga, prof. UJK.
Promotor pomocniczy: dr n. o kf. Elżbieta Cieśla.
Recenzenci: dr hab. n. o zdr. Anna Lipowicz, prof. nadzw.
dr hab. n. med. Agnieszka Mądro
Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Biurze Prorektora ds. medycznych pok. nr 1/16 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej.
Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty.

Recenzja1 Recenzja2 Streszczenie/Summary


publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Moniki Bujnowskiej
„Stan uzębienia a styl życia młodych dorosłych”

Recenzja1 Recenzja2 Streszczenie/Summary


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 12 lipca 2019 roku o godz. 11:30 na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Arkadiusza Żurawskiego
„Ocena zaburzeń symetrii ciała u dzieci w wieku 8-12 lat leczonych z powodu wad postawy w obrazie systemu Diers”
Promotor: prof. n. o zdr. dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński, prof. UJK
Promotor pomocniczy: dr hab. n. o zdr. Wojciech Kiebzak
Recenzenci: dr hab. n. med. Jan Raczkowski, prof. nadzw.
dr hab. Jan Szczegielniak, prof. nadzw.
Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Biurze Prorektora ds. medycznych pok. nr 1/16 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej.
Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty.

Recenzja1 Recenzja2 Streszczenie/Summary


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 5 lipca 2019 roku o godz. 12:00 na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:
mgr Izabeli Wojarskiej
Temat rozprawy: „Jakość życia chorych z implantowanymi urządzeniami do stałej symulacji serca”
Promotor: dr hab. n. med. Anna Polewczyk, prof. UJK
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kutarski, dr hab. n. med. Wojciech Jacheć
Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Biurze Prorektora ds. medycznych pok. nr 1/16 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej. Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce -Doktoraty.

Recenzja1 Recenzja2 Streszczenie/Summary


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 1 lipca 2019 roku o godz. 14:00 na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:
mgr Eweliny Nowak
Temat rozprawy: „Ocena jakości życia oraz zachowań zdrowotnych chorych po pomostowaniu aortalno-wieńcowym”
Promotor: prof. zw. dr hab. n. med. Marianna Janion
Promotor pomocniczy: dr n. med. Edward Pietrzyk
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Krystyna Łoboz-Grudzień, dr hab. n. o zdr. Barbara Ślusarska
Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Biurze Prorektora ds. medycznych pok. nr 1/16 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej. Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce -Doktoraty.

Recenzja1 Recenzja2 Streszczenie/Summary


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 24 czerwca 2019 roku o godz. 13:30 na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:
mgr Justyny Kaczmarczyk
Temat rozprawy: „Cechy psychomotoryczne i temperamentu kierowców zawodowych a ich niebezpieczne zachowania i powodowanie zdarzeń w ruchu drogowym”
Promotor: dr hab. n. hum. Monika Szpringer, prof. UJK
Recenzenci: dr hab. n. o zdr. Dorota Merecz-Kot, dr hab. n. o zdr. inż. Rafał Wojciech Wójciak
Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Biurze Prorektora ds. medycznych pok. nr 1/16 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej. Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce -Doktoraty.

Recenzja1 Recenzja2 Streszczenie/Summary


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 15 lutego 2019 roku o godz. 13:00 na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Tomasza Skowronka
Temat rozprawy: „Zmiany wskaźników otłuszczenia ogólnego, dystrybucji tkanki tłuszczowej i cech somatycznych w zależności od czynników społeczno-ekonomicznych i stylu życia”
Promotor: dr hab. n. med. Stanisław Góźdź, prof. UJK
Promotor pomocniczy: dr n. k. f. Małgorzata Biskup
Recenzenci: dr hab. Jan Szczegielniak, prof. dr hab. n. med. Andrzej Szpak
Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Biurze Prorektora ds. medycznych pok. nr 1/16 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej.
Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty

Recenzja1 Recenzja2 Streszczenie/Summary


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 17 grudnia 2018 roku o godz. 12:00 na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Tomasza Karysia
Temat rozprawy: „Wpływ terapii na ocenę wsparcia społecznego i zmiany w poczuciu koherencji u osób uzależnionych od alkoholu”
Promotor: dr hab. n. hum. Monika Szpringer, prof. UJK
Promotor pomocniczy: dr n. hum. Halina Król
Recenzenci: dr hab. n. hum. Irena Pospiszyl, prof. APS
dr hab. Franciszka Wanda Wawro, prof. KUL
Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Biurze Prorektora ds. medycznych pok. nr 1/16 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej.
Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty.

Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie/Summary


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 17 grudnia 2018 roku o godz. 10:30 na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Mirosławy Tekiel
Temat rozprawy: „Znaczenie zasobów osobistych w procesie samorealizacji lekarzy onkologów”
Promotor: prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek
Promotor pomocniczy: dr n. o zdr. Magdalena Łazarewicz
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Alina Borkowska
prof. dr hab. n. o zdr. Marta Makara – Studzińska
Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Biurze Prorektora ds. medycznych pok. nr 1/16 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej.
Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty.

Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie/Summary


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 30 listopada 2018 roku o godz. 1400  na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Emilii Wawszczak
Temat rozprawy: „Jakość życia pacjentów po laparoskopowej rękawowej resekcji żołądka”
Promotor: dr hab. n. med. Maciej Kielar, prof. UJK
Recenzenci: prof. zw. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski, prof. dr hab. n. med. Edward Stanowski
Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Biurze Prorektora ds. medycznych pok. nr 1/16 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej.
Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty.

Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie/Summary


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 20 czerwca 2018 roku o godz. 1300  na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Grzegorza Ślęzaka
Temat rozprawy: „Deficyty rozwojowe mowy w zakresie słownika a integracja sensoryczna u dzieci 5 letnich”
Promotor: dr hab. n. o kf. Jacek Wilczyński, prof. UJK
Recenzenci: prof. zw. dr hab. n. o kf. Jan Ślężyński, prof. dr hab. n. med. Janusz Wendorff
Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Biurze Prorektora ds. medycznych pok. nr 1/16 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej.
Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty.

Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie/Summary


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 28 maja 2018 roku o godz. 1500  na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Ewy Dutczak
Temat rozprawy: „Ocena własnej skuteczności a wypalenie zawodowe pracowników warsztatów terapii zajęciowej”
Promotor: dr hab. n. med. Ewa Rudnicka-Drożak
Recenzenci: prof. dr hab. n. o zdr. Marta Makara Studzińska, dr hab. n. hum. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Biurze Prorektora ds. medycznych pok. nr 1/16 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej.
Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty.

Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie/Summary


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 15 grudnia 2017 roku o godz. 1300  na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Agnieszki Książek-Czekaj
Temat rozprawy: „Ocena wpływu dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego na zmiany w postawie nawykowej chorych”
Promotor: dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński, prof. UJK
Promotor pomocniczy: dr hab. n. med. Edward Kijak
Recenzenci: dr hab. n. med. Jan. W. Raczkowski, prof. nadzw.
dr hab. n. med. Karolina Sieroń
Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Biurze Prorektora ds. medycznych pok. nr 1/16 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej.
Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty.

Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie/Summary


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 23 czerwca 2017 roku o godz. 1500  na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Justyny Pogorzelskiej
Temat rozprawy: „Ocena zmian blizn przerostowych, keloidów i przykurczy bliznowatych pod wpływem aplikacji dynamicznego plastrowania”
Promotor: prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela, prof. UJK
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Waldemar Hładki, dr hab. n. med. Artur Stolarczyk
Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Biurze Prorektora ds. medycznych pok. nr 1/16 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej.
Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty.

Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie/Summary


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 23 czerwca 2017 roku o godz. 1300  na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Małgorzaty Terek-Derszniak
Temat rozprawy: „Deklarowana aktywność fizyczna mieszkańców Kielc uczestników badania PONS z uwzględnieniem wybranych cech społeczno-ekonomicznych”
Promotor: dr hab. n. med. Stanisław Góźdź, prof. UJK
Promotor pomocniczy: dr n. med. Paweł Macek
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Andrzej Szpak, dr hab. n. med. Marek Żak, prof. nadzw.
Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Biurze Prorektora ds. medycznych pok. nr 1/16 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej.
Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty.

Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie/Summary


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 23 czerwca 2017 roku o godz. 1100  na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Grzegorza Raczyńskiego
Temat rozprawy: „Zależność dawki promieniowania jonizującego w badaniu koronarograficznym od średnicy tętnic wieńcowych u chorych bez zmian miażdżycowych”
Promotor: dr hab. n. med. Anna Polewczyk, prof. UJK
Promotor pomocniczy: dr hab. n. med. Marcin Sadowski, prof. UJK
Recenzenci: dr hab. n. med. Wojciech Jacheć, dr hab. n. med. Radosław Pietura
Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Biurze Prorektora ds. medycznych pok. nr 1/16 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej.
Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty.

Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie/Summary


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 18 maja 2017 roku o godz. 16:00 na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Marzeny Olędzkiej

Temat rozprawy: „Terapia desensytyzacji i przetwarzania za pomocą ruchu gałek ocznych (Eye Movement Desensitization and Reprocessing – EMDR) a poziom lęku i poczucie koherencji u pacjentów z nowotworem typu glejak wielopostaciowy”
Promotor: dr hab. n. hum. Monika Szpringer prof. UJK
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska, ks. prof. dr hab. Andrzej Gretkowski
Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Biurze Prorektora ds. medycznych pok. nr 1/16 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej.
Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty.

Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie/Summary


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 17 lutego 2017 roku o godz. 1300  na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Ewy Błaszkiewicz
Temat rozprawy: „Trendy zachorowalności na raka szyjki macicy w województwie świętokrzyskim w latach 1999-2013”
Promotor: dr hab. n. med. Stanisław Góźdź, prof. UJK
Promotor pomocniczy: dr n. med. Paweł Macek
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kojs, prof. dr hab. n. med. Andrzej Szpak
Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Biurze Prorektora ds. medycznych pok. nr 1/16 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej.
Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty.

Dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu
prof. zw. dr hab. n. med. Marianna Janion

Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie/Summary


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 23 września 2016 roku o godz. 15.00 na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Jakuba Pawłowskiego
Temat rozprawy: „Jakość życia kobiet w wieku pomenopauzalnym z obniżoną mineralną gęstością kości”
Promotor: prof. zw. dr hab. Andrzej Jopkiewicz
Recenzenci: dr hab. Barbara Duda-Biernacka, prof. AWFiS, dr hab. Ewa Szczepanowska, prof. US
Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w pokoju nr 1/16 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej.
Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty.
Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie/Summary


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 10 czerwca 2016 roku o godz. 14.00 na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Elżbiety Rębiś
Temat rozprawy: „Konsekwencje zabiegu przekłucia ciała u osób znajdujących się na etapie rozwojowym wczesnej dorosłości”
Promotor: dr hab. inż. Barbara Gawdzik
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Marta Makara-Studzińska, dr hab. n. med. Barbara Zegarska, prof. UMK
Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w pokoju nr 1/16 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej.
Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty.
Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie/Summary


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 10 czerwca 2016 roku o godz. 16.00 na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Jędrzeja Płockiego
Temat rozprawy: „Porównanie wyników rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego przy zastosowaniu syntetycznego więzadła (Ligament Augmentation and Reconstruction System – LARS) i przeszczepu autogennego”
Promotor: dr hab. n. med. Ireneusz Kotela, prof. UJK
Promotor pomocniczy: dr n. o Zdr. Beata Szczepanowska-Wołowiec
Recenzenci: płk. prof. dr hab. n. med. Edward Golec, prof. dr hab. n. med. Paweł Małdyk
Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w pokoju nr 1/16 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej.
Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty.
Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie/Summary


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 12 lutego 2016 roku o godz. 16.00 na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Marleny Drężewskiej
Temat rozprawy: „Ocena dynamicznego plastrowania w dysfunkcji narządu ruchu u tancerzy”
Promotor: dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński, prof. UJK.
Recenzenci: prof. zw. dr hab. n. med. Marek Jóźwiak prof. zw. dr hab. med. Aleksander Sieroń
Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w pokoju nr 1/16 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej.
Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty.
Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie/Summary


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 11 grudnia 2015 roku o godz. 15.30 na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. Rafała Juchy
Temat rozprawy doktorskiej: „Analiza jakości życia i śmiertelności chorych po przebytym udarze mózgu w latach 2003-2004 i 2013”
Promotor: dr hab. n. hum. Barbara Błaszczyk, prof. nadzw.
Recenzenci: prof. zw. dr hab. n. med. Joanna Iłżecka, prof. zw. dr hab. med. Janusz Wendorff
Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w pokoju nr 1/16 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej.
Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty.
Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie Summary


Dziekan i Rada Wydziału  Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 23 października 2015 roku o godz. 1400 na Wydziale Lekarskim i Nauk  o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Piotra Koniecznego
Temat rozprawy
: „Wczesne wyniki leczenia i opieki nad chorymi po aloplastyce stawu kolanowego cementowanej i bezcementowej”
Promotor: dr hab. n. med. Ireneusz Kotela, prof. nadzw.
Recenzenci: prof. zw. dr hab. n. med. Bogusław Frańczukprof. zw. dr hab. med. Stanisław Głuszekprof. zw. dr hab. med. Damian Kusz
Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w pokoju nr 1/16 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej.
Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty.
Recenzja 1 Recenzja 2 Recenzja 3 Streszczenie/Abstract


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 17 czerwca 2015 roku o godz. 1500 na Wydziale Lekarskim i Nauk  o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Machaj Temat rozprawy: „Ocena ekonomicznych skutków zatrudniania osób niepełnosprawnych na przykładzie Centralnego Szpitala Klinicznego MSW” Promotor: dr hab. n. med. Ireneusz Kotela, prof. nadzw. Promotor pomocniczy: dr n. med. Jacek Lorkowski Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Bogusław Frańczuk, prof. dr hab. med. Anna Wilmowska – Pietruszyńska Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w pokoju nr 9 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej. Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty. Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie Streszczenie po angielsku


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 5 listopada 2014 roku o godz. 1815 na Wydziale Lekarskim i Nauk  o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Jolanty Kuzki Temat rozprawy: „Sprawność funkcjonalna słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku jako czynnik prognostyczny zespołu słabości/ kruchości” Promotor: dr hab. n. hum. Bożena Zboina, prof. nadzw. Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka, dr hab. n. med. Marek Żak, prof. nadzw. Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w pokoju nr 9 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej. Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty. Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie Streszczenie po angielsku


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 24 października 2014 roku o godz. 12ºº na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. dent. Joanny Zemlik Tytuł rozprawy: „Aktywność prozdrowotna matek a występowanie próchnicy wczesnodziecięcej u dzieci do 36 miesiąca życia” Promotor: dr hab. n. o kf. Bożena Zawadzka, prof. UJK Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Jerzy Marcinkowski, prof. dr hab. n. med. Magdalena Wochna-Sobańska Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w pokoju nr 9 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce. Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty. Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie Streszczenie po angielsku


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 20 grudnia 2013 roku o godz. 14ºº na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Strzeleckiej Temat rozprawy: „Możliwości wspierania satysfakcji pacjentów przez zastosowanie systemów informatycznych w ochronie zdrowia” Promotor: dr hab. n. hum. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kopański, dr hab. n. hum. Monika Szpringer prof. UJK, dr hab. n. hum. Barbara Błaszczyk prof. nadzw. Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w pokoju nr 9 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce. Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty. Streszczenie Streszczenie po angielsku Recenzja 1 Recenzja 2 Recenzja 3


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 15 listopada 2013 roku o godz. 15ºº na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marii Miki Temat rozprawy: „Jakość opieki pielęgniarskiej nad chorym a ryzyko występowania zdarzeń niepożądanych” Promotor: dr hab. n. med. Ireneusz Kotela prof. UJK Recenzenci: prof. zw. dr hab. n. med. Antoni Czupryna, prof. zw. dr hab. n. med. Mirosław Jabłoński, dr hab. n. hum. Bożena Zboina, prof. nadzw. Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w pokoju nr 9 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce. Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty. Recenzja 1 Recenzja 2 Recenzja 3 Streszczenie Streszczenie po angielsku


Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 11 stycznia 2013 roku o godz. 13ºº na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Beaty Bąk Temat rozprawy: „Zachowania seksualne i postawy prozdrowotne młodych kobiet zaszczepionych przeciw zakażeniom ludzkim wirusem brodawczaka (HPV)”. Promotor: dr hab. n. med. Marek Sikorski, prof. UJK Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Witold Kędzia prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Malarewicz prof. dr hab. n. med. Sławomir Majewski Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w pokoju nr 9 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce. Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Nauk o Zdrowie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty. Recenzja 1 Recenzja 2 Recenzja 3 Streszczenie Streszczenie po angielsku


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 29 maja 2013 roku o godz. 16ºº na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej le. Omara M. Aboumarzonk’a M.B.Ch.B., MRCS Tytuł rozprawy: „Assessment of Quality of Laparoscopic Radical  Cystectomy  compared to Open Radical Cystectomy in Invasive Bladder Cancer Patients” “Ocena jakości radykalnej laparoskopowej cystektomii w porównaniu z klasyczną, otwartą cystectomią w leczeniu chorych na raka pęcherza moczowego” Promotor: dr hab. n. med. Piotr Chłosta, prof. UJK Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Tomasza Drewa, FEBU dr hab. n. med. Tomasz Szydełko, prof. nadzw. UM Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w pokoju nr 9 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce. Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty. Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie Summary


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 29 maja 2013 roku o godz. 18ºº na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Tomasza Wójcika Tytuł rozprawy: „Ocena wpływu wczesnego usprawniania i obciążania operowanej kończyny dolnej u chorych w podeszłym wieku poddanych zabiegom endoprotezoplastyki pierwotnej i rewizyjnej stawu biodrowego na uzyskiwane wyniki czynnościowe Promotor: dr hab. n. med. Ireneusz Kotela, prof. UJK Recenzenci: prof. zw. dr hab. n. med. Bogusław Frańczuk dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński, prof. UJK Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w pokoju nr 9 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce. Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i  Nauk o Zdrowie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty. Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie Summary