Aktualności

III Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów UJK w Kielcach zaprasza do udziału w III Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego pod patronatem JM Rektora UJK prof. dr hab. Jacka Semaniaka.

Najbliższa edycja

III Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 11-12.06.2018 r. Wydział Matematyczno-PrzyrodniczyUniwersytet Jana Kochanowskiego Świętokrzyska 15 25-406 Kielce aula B1 godzina 9.00

Rejestracja: 10 maja 2019

Continue reading “III Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”

Sesja Naukowa Instytut Zdrowia Publicznego

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki – Oddział Świętokrzyski,

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie farmacji szpitalnej –
mgr farm. Elżbieta Kałużna – Cebula

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki –
dr n. med. Małgorzata Knap

Instytut Zdrowia Publicznego, WLiNoZ  UJK w Kielcach,

oraz firma
Fresenius Kabi

serdecznie zapraszają

Członków i sympatyków  PTPAiIO, PTFarm, pielęgniarki i pielęgniarzy, ratowników medycznych oraz studentów WLiNoZ, na Sesję Naukową:

„Bezpieczeństwo interwencji zabiegowych w pracy pielęgniarki”

która odbędzie się 10.05.2019 o godzinie 15:00 na Wydziale Lekarskim i Nauk  o Zdrowiu

Aula 0/13B – (poziom 0 nowy budynek Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu) Continue reading “Sesja Naukowa Instytut Zdrowia Publicznego”

Dni Jakości Kształcenia na UJK 2019

W dniach 15-16.04.2019 na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego obchodzone będą Dni Jakości Kształcenia pod patronatem Rektora prof. zw. dr hab. Jacka Semaniaka. To piąta edycja święta jakości w Uniwersytecie, w ramach którego na wszystkich wydziałach Uczelni będą zorganizowane różnorodne inicjatywy propagujące kulturę jakości i wspierające wspólne budowanie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w UJK. Organizatorami obchodów DJK są Uczelniana i Wydziałowe Komisje ds. Jakości Kształcenia. Hasło przewodnie DJK w UJK 2019: „Mobilni, aktywni, kreatywni”.

Serdecznie zapraszam do udziału w obchodach DJK, zarówno studentów, jak i pracowników  Uniwersytetu. To dobry krok w kierunku kształtowania pozytywnego wizerunku systemu jakości wśród naszej społeczności akademickiej.

Koordynator Uczelniany DJK:
Prorektor ds. studenckich i kształcenia:
dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK

Continue reading “Dni Jakości Kształcenia na UJK 2019”

Prestiżowy doktorat

Uniwersytet Jana Kochanowskiego uzyskał prawa do nadawania stopnia doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.

Decyzję w tej sprawie przekazała Wydziałowi Lekarskiemu i Nauk o Zdrowiu UJK Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów. Uniwersytet Jana Kochanowskiego jest drugą polską uczelnią niemedyczną (po Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie), która uzyskała takie uprawnienia. Stopień naukowy doktora będą mogli uzyskać głównie absolwenci kierunku lekarskiego i lekarze, ale mogą się o niego starać także osoby niebędące lekarzami. Continue reading “Prestiżowy doktorat”

OGŁOSZENIE

W dniu 03 kwietnia 2019 roku o godz. 10.30 w sali 012 B odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach nt. „Wyłącz brawurę, włącz myślenie”