Aktualności

III Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów UJK w Kielcach zaprasza do udziału w III Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego pod patronatem JM Rektora UJK prof. dr hab. Jacka Semaniaka.

Najbliższa edycja

III Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 11-12.06.2018 r. Wydział Matematyczno-PrzyrodniczyUniwersytet Jana Kochanowskiego Świętokrzyska 15 25-406 Kielce aula B1 godzina 9.00

Rejestracja: 10 maja 2019

Continue reading “III Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”

Godziny Rektorskie

Uprzejmie informujemy, że w związku z juwenaliami Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego ogłosił 15-17 maja (środa, czwartek, piątek) dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Dni rektorskie nie obowiązują studentów studiów niestacjonarnych

ZMIANA TERMINU SZKOLENIA

Szanowni Państwo Pracownicy i Studenci WLiNoZ,
Zapraszamy na prowadzone przez przedstawiciela firmy Elsevier szkolenie z obsługi bazy ClinicalKey – narzędzia wspomagającego rozwój zawodowy i naukowy studentów, wykładowców oraz codzienną praktykę lekarzy w zakresie decyzji diagnostycznych oraz terapeutycznych.

Szkolenie odbędzie się na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu w dwóch terminach:

24 kwietnia 2019 r. w godzinach 16.15 – 17.15 w sali 0/13A – szkolenie nie odbędzie się

25 kwietnia 2019 r. w godzinach 15.15 – 16.15 w sali 0/13B

26 kwietnia 2019 r. w godzinach 15.30 -16.00 w Sali 0/13A

Zapraszamy wszystkich Pracowników oraz Studentów.

Sesja Naukowa Instytut Zdrowia Publicznego

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki – Oddział Świętokrzyski,

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie farmacji szpitalnej –
mgr farm. Elżbieta Kałużna – Cebula

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki –
dr n. med. Małgorzata Knap

Instytut Zdrowia Publicznego, WLiNoZ  UJK w Kielcach,

oraz firma
Fresenius Kabi

serdecznie zapraszają

Członków i sympatyków  PTPAiIO, PTFarm, pielęgniarki i pielęgniarzy, ratowników medycznych oraz studentów WLiNoZ, na Sesję Naukową:

„Bezpieczeństwo interwencji zabiegowych w pracy pielęgniarki”

która odbędzie się 10.05.2019 (piątek) o godzinie 15:00 na Wydziale Lekarskim i Nauk  o Zdrowiu

Aula 0/13A – (poziom 0 nowy budynek Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu) Continue reading “Sesja Naukowa Instytut Zdrowia Publicznego”

Dni Jakości Kształcenia na UJK 2019

W dniach 15-16.04.2019 na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego obchodzone będą Dni Jakości Kształcenia pod patronatem Rektora prof. zw. dr hab. Jacka Semaniaka. To piąta edycja święta jakości w Uniwersytecie, w ramach którego na wszystkich wydziałach Uczelni będą zorganizowane różnorodne inicjatywy propagujące kulturę jakości i wspierające wspólne budowanie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w UJK. Organizatorami obchodów DJK są Uczelniana i Wydziałowe Komisje ds. Jakości Kształcenia. Hasło przewodnie DJK w UJK 2019: „Mobilni, aktywni, kreatywni”.

Serdecznie zapraszam do udziału w obchodach DJK, zarówno studentów, jak i pracowników  Uniwersytetu. To dobry krok w kierunku kształtowania pozytywnego wizerunku systemu jakości wśród naszej społeczności akademickiej.

Koordynator Uczelniany DJK:
Prorektor ds. studenckich i kształcenia:
dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK

Continue reading “Dni Jakości Kształcenia na UJK 2019”