Aktualności

Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej 17.05.2019

W czasie obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej które odbyło się w dniu 17 maja w Hotelu Ameliówka w Mąchocicach Kapitulnych wręczono statuetki laureatom konkursu „Pielęgniarka, Położna zasłużona dla zawodu”. Ideą Konkursu jest wyłanianie liderów pielęgniarstwa i położnictwa w następujących kategoriach działalność praktyczna, kierowanie i zarządzanie, nauczanie, praca naukowo-badawcza oraz działalność w organizacjach. Continue reading “Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej 17.05.2019”

Seminarium wydziałowe z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej 13.05.2019

10 maja na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu odbyło się seminarium z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej. W spotkaniu licznie uczestniczyli studenci pielęgniarstwa i położnictwa, oraz nauczyciele akademiccy. Continue reading “Seminarium wydziałowe z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej 13.05.2019”

Zaproszenie na “Dni Otwarte Funduszy Europejskich” 7.05.2019

W najbliższy weekend, 10–12 maja będzie można zobaczyć najciekawsze projekty w regionie, zrealizowane dzięki unijnemu wsparciu.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich odbywają się po raz szósty.

Do udziału w wydarzeniu zapraszali marszałek Andrzej Bętkowski oraz rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak. Continue reading “Zaproszenie na “Dni Otwarte Funduszy Europejskich” 7.05.2019″

Dni Jakości Kształcenia na UJK 16.04.2019

W dniach 15-16.04.2019 na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego obchodzone były Dni Jakości Kształcenia pod patronatem Rektora prof. zw. dr hab. Jacka Semaniaka. To piąta edycja święta jakości w Uniwersytecie, w ramach którego na wszystkich wydziałach Uczelni zorganizowane zostały różnorodne inicjatywy propagujące kulturę jakości i wspierające wspólne budowanie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w UJK. Organizatorami obchodów DJK była Uczelniana oraz Wydziałowe Komisje ds. Jakości Kształcenia. Hasło przewodnie DJK w UJK 2019: „Mobilni, aktywni, kreatywni”. Continue reading “Dni Jakości Kształcenia na UJK 16.04.2019”

Gratulacje dla prof. zw. dr hab. n. med. Stanisława Góździa 12.04.2019

12 kwietnia 2019 r. podczas uroczystego posiedzenia Rady Wydziału odbyło się spotkanie z okazji nominacji profesorskiej prof. dr hab. n. med. Stanisława Góździa.

Gratulację złożyli: Prodziekani Wydziału, Prorektor ds. medycznych UJK, władze instytutów, członkowie Rady Wydziału oraz pracownicy administracji. Continue reading “Gratulacje dla prof. zw. dr hab. n. med. Stanisława Góździa 12.04.2019”

Warsztat w ramach projektu Regionalna Inicjatywa Doskonałości dla Nauki i Zdrowia 12.04.2019

Warsztat dla pracowników WLiNoZ  zorganizowany w ramach projektu Regionalna Inicjatywa Doskonałości dla Nauki i Zdrowia

Temat warsztatu: Jak skutecznie przygotować wniosek o dofinansowanie projektu B+R z partnerem biznesowym. Budowanie zespołu – Jak zarządzać zespołem.

Continue reading “Warsztat w ramach projektu Regionalna Inicjatywa Doskonałości dla Nauki i Zdrowia 12.04.2019”

IV Ogólnopolska Studencka Wideokonferencja Szkoleniowa „Innowacje w Onkologii” 30.03.2019

Ogólnopolska konferencja dla studentów medycyny i młodych lekarzy.

Konferencja transmitowana była na żywo do 11 ośrodków uczelnianych w kraju, dzięki czemu uczestniczyło w niej ponad 2 tysiące osób. Spotkanie zorganizowano w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzięki nowoczesnej technologii mogli w nim uczestniczyć studenci z różnych ośrodków akademickich w całej Polsce.

Po zakończeniu wideokonferencji na naszym wydziale odbyły się warsztaty na temat dermatoskopii oraz psychologii w onkologii. Continue reading “IV Ogólnopolska Studencka Wideokonferencja Szkoleniowa „Innowacje w Onkologii” 30.03.2019”

Podsumowanie ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka 28.03.2019

W Konferencji wzięli udział dziennikarze, pracownicy WLiNoZ oraz studenci.

Dr Monika Kucharczyk, lekarz dermatolog i wykładowca WLiNoZ przedstawiła prezentację dotyczącą zachorowalności na czerniaka i akcji profilaktycznej w szkołach przygotowaną przez Akademię Czerniaka – sekcję naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Continue reading “Podsumowanie ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka 28.03.2019”