Aktualności

Uwaga Studenci kierunków Pielęgniarstwo i Położnictwo w szczególności I rok !

Szkolenia z zakresu P. Poż i z zakresu zakażeń szpitalnych są obowiązkowe na praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne realizowane w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
w Kielcach.

Szkolenia z zakresu Zakażeń Szpitalnych odbędą się 23.10. (środa) w auli 0/13B
W godzinach:
Od godziny 15:30 – 17:30 – I rok Pielęgniarstwa (obowiązkowo)
Od godziny 17:30 – 19:30 – I rok Położnictwa (obowiązkowo)

Szkolenie P. Poż. odbędzie się 30.10. (środa)
W godzinach:
Od godziny 8:30 – 10:30 – I rok Pielęgniarstwa (obowiązkowo)
Od godziny 10:45–13:45 – I rok Położnictwa (obowiązkowo)

Na szkolenie mogą się też zgłosić studenci wyższych roczników kierunków Pielęgniarstwo i Położnictwo, którzy nie mają takiego szkolenia.

Studenci I roku obu kierunków proszeni są o zabranie ze sobą kartę obiegową, którą dostali po szkoleniu z BHP, zostaną na niej wpisane pozostałe szkolenia.

Karty obiegowe są ważne przez cały cykl kształcenia (będą sprawdzane w Szpitalu przed wejściem na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe).

Osoby, które nie będą uczestniczyć w szkoleniach, będą zobowiązane zorganizować sobie takie szkolenie we własnym zakresie inaczej nie będą mogły wejść do Szpitali na zajęcia.

Kopię karty obiegowej należy dostarczyć do pokoju nr A0.04 lub nr A0.09

Absolwenci kierunków pielęgniarstwo i położnictwo

Szanowni Państwo, zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej potrzeb zawodowych absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo. Badanie jest
prowadzone przez Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia w ramach projektu „Rozwój kompetencji pielęgniarskich” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Wyniki przeprowadzonej ankiety zostaną wykorzystane do rozważenia możliwości wprowadzenia ewentualnych zmian w standardach kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo oraz pozwolą na dokonanie oceny oczekiwań absolwentów wobec pracodawców. Wypełniając ankietę macie Państwo szansę realnego wpływu na poprawę sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych.
Zapewniamy pełną poufność badania. Zebrane dane zostaną opracowane w formie zbiorczych zestawień statystycznych, wspólnych dla wszystkich wypełnionych ankiet, dzięki czemu niemożliwa będzie identyfikacja odpowiedzi udzielonych przez poszczególnych respondentów.
Ankieta będzie dostępna do dnia 15 listopada 2019 r. W celu wypełnienia ankiety
należy kliknąć na poniższy link:
http://akademiapp.mz.gov.pl/ankiety/index.php/465486?token=Pe3HqPlVzkB8E7U&lang=pl
W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia: Małgorzata Pielak tel. 22 63 49 239, e-mail: m.pielak@mz.gov.pl, Aleksandra Sejda tel. 22 63 49 370, e-mail: a.sejda@mz.gov.pl.
Wyrażone przez Państwa opinie będą miały dla nas bardzo dużą wartość.
Z góry dziękujemy za okazaną życzliwość i pomoc w realizacji badania.
Z poważaniem

Greta Kanownik
Dyrektor
/dokument podpisany elektronicznie/

POŁOŻNICTWO II ROK i STOPNIA

W dn. 10.10.2019 godz. 00.00 zostanie otwarty system WU celem wybrania Promotora . System zostanie zamknięty 13.10.2019 o godz. 00.00

Wykaz Promotorów:

Promotorzy:

– dr Zięba Ewa  (limit  11 os.)

– mgr Siczek Ewelina  (limit  11 os. )

– mgr  Wrześniewska Marzena  (limit 11 os.)

– mgr Wencel-Wawrzeńczyk  (limit  11 os.)

PIELĘGNIARSTWO II ROK i STOPNIA

W dn. 12.10.2019 godz. 00.00 zostanie otwarty system WU celem wybrania Promotora . System zostanie zamknięty 14.10.2019 o godz. 00.00

Wykaz Promotorów:

 

Promotorzy:

– dr Naszydłowska Edyta  (limit  13 os.)

– dr Kaczmarczyk Małgorzata  (limit 12 os.)

– dr Wiraszka Grażyna  (limit  12 os.)

– dr Zając Przemysław ( limit 12 os.)

– dr Kordyzon Marta (limit  13 os.)