Aktualności

Konsultacje pracowników Instytutu Zdrowia Publicznego w semestrze letnim 2018/2019

mgr A.Bujak-Krzemińska dla kierunku Dietetyka stacjonarne/niestacjonarne 2 rok – 5.06.2019 godz.18.30 sala 0/8

dr inż.Kamila Sobaś na semestr letni 2018/2019 – wtorki w godz. 10-11

Konsultacje u dr Martyny Głuszek–Osuch
Dla Ratownictwa Medycznego i Kosmetologii/ sala 113
12.04. godz. 12:00-13:45
26.04. godz. 17:30-19:30
31.05. godz.14:00-17:00
13.06. godz.19:15-20:30

dr n. med. Grażyna Czerwiak 14.06.2019 r. (pt.) godz. 14.00-15.30 p. 4 – wpisy do kart zaliczeniowych

dr M.Skawińska- 25.06.2019 w godz.11-12 sala B 2/13

Konsultacje u dr Słopieckiej i dr Cieślik
Dla Ratownictwa medycznego 1 roku  25.06.2019r. tj wtorek godz. 14:00-15:00 Sala 0/10
Dla Ratownictwa medycznego 2 roku 25.06.2019r. tj. wtorek godz. 15:00-16:00 Sala 0/10
Dla pozostałych studentów 25.06.2019r. tj. wtorek godz.15:00-16:00 Sala 0/10

mgr Katarzyna Kuli-Siarek – wpisy, konsultacje 3 rok Kosmetologia 17.06.2019 godz.9.00-10.00 sala-pokój nr 2

Konsultacje mgr Agata Bujak-Krzemińska kierunek Dietetyka 24.06.2019 godz.19.00-20.00 sala 0/8

Konsultacje dr Danuta Kossak 25.06.2019 godz.12.15 sala B 0/9

Konsultacja, zaległe wpisy, poprawki- dr Ewa Makieła 02.07.2019 godz.08.30 sala 2/13

Konsultacje u mgr Marzeny Reliszki 27.06.2019r od 13:00 do 15:00 Sala 1/8

Konsultacje u dr A. Słopieckiej 02.07.2019r. od godz 9:00 – 10:00 Sala 0/9

Konsultacje u mgr Marzeny Reliszki 03.07.2019r. od 13:00 – 15:00 Sala 1/8

Konsultacje u dr Elżbiety Cieśli 03.07.2019 r o godz 10:00 – 13:00 CIM lub 3/13b

EGZAMIN DYPLOMOWY CZĘŚĆ PISEMNA I PRAKTYCZNA

Studenci 3 roku kierunku Kosmetologia stacjonarne/niestacjonarne

Terminy testu praktycznego:

1 lipca 2019 godz.9.00-etap pisemny sala 0/12A-obecność obowiązkowa.

Należy przybyć 20 minut przed egzaminem, koniecznie mieć przy sobie: legitymację studencką bądź dowód osobisty oraz przybory do pisania w kolorze czarnym.

2 lipca sala 6 godz.9.00, godz.11.00, godz.13.00-etap praktyczny-listy poniżej

2 lipca sala 7 godz.9.00, godz.11.00, godz.13.00-etap praktyczny-listy poniżej

4 lipca sala 6 godz.9.00, godz.11.00-etap praktyczny-listy poniżej

4 lipca sala 7 godz.9.00, godz.11.00-etap praktyczny-listy poniżej Continue reading “EGZAMIN DYPLOMOWY CZĘŚĆ PISEMNA I PRAKTYCZNA”

Zaliczenie u dr Rafalskiego

UWAGA zaliczenie u dr Rafalskiego z przedmiotu Biochemia dla kierunku Kosmetologia niestacjonarna I rok 05.07.2019r.  o godz. 11:00

UWAGA Egzamin u dr Rafalskiego z przedmiotu Biochemia dla kierunku Ratownictwo medyczne I rok  niestacjonarne  02.07.2019r. o godz. 16:30

UWAGA Egzamin u dr Rafalskiego z przedmiotu Farmakologia dla kierunku Ratownictwo medyczne I rok  niestacjonarne  04.07.2019r. o godz. 16:30

STAŻE 2019 st. stacjonarne, kier. KOSMETOLOGIA, III rok

SPOTKANIE DOT. ORGANIZACJI STAŻU

24.06.2019 r., godz. 12:00 (poniedziałek), sala nr 1 (stary budynek)

Studentów, którzy zostali zakwalifikowani do Projektu

zapraszamy na spotkanie ws. organizacji stażu

(program stażu, warunki, zasady, uzupełnianie Dziennika stażu itp.)

SPOTKANIE DOT. REALIZACJI STAŻU (PODPISYWANIA UMÓW)

01.07.2019 r., od godz. 11:00 (poniedziałek) , pok. 9a

Studentów, którzy zostali zakwalifikowani do Projektu

zapraszamy do podpisywania umów dot. realizacji stażu.

Egzaminy i zaliczenia u dr A. Tokarskiej

Egzamin-Dietetyka 1 rok stacjonarne Technologia żywności potraw oraz towaroznawstwo– dr A.Tokarska-19.06.2019 godz.15.00-16.00 sala 0/12b

Egzamin- Dietetyka 1 rok niestacjonarne Technologia żywności potraw oraz towaroznawstwo– dr A.Tokarska-22.06.2019 godz.09.00-10.00 sala 0/12b

Zaliczenie-Dietetyka 2 rok stacjonarne Żywienie w wybranych chorobach nowotworowych– dr A.Tokarska-24.06.2019 godz.15.15-16.00 sala 0/12b

Zaliczenie-Dietetyka 1 rok stacjonarne Organizacja i planowanie żywienia zbiorowego– dr A.Tokarska-27.06.2019 godz.15.00-15.45 sala 0/12b

Zaliczenie-Dietetyka 1 rok niestacjonarne Organizacja i planowanie żywienia zbiorowego– dr A.Tokarska-29.06.2019 godz.09.00-10.00 sala 0/12b

Zaliczenie-Dietetyka 2 rok stacjonarne Podstawy dietetyki klinicznej dr A.Tokarska-03.07.2019 godz.15.15-16.00 sala 0/12b

Zaliczenie- Dietetyka 2 rok niestacjonarne Podstawy dietetyki klinicznej– dr A.Tokarska-21.06.2019 godz.17.00-18.00 sala 0/12b