Aktualności

Prestiżowy doktorat

Uniwersytet Jana Kochanowskiego uzyskał prawa do nadawania stopnia doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.

Decyzję w tej sprawie przekazała Wydziałowi Lekarskiemu i Nauk o Zdrowiu UJK Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów. Uniwersytet Jana Kochanowskiego jest drugą polską uczelnią niemedyczną (po Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie), która uzyskała takie uprawnienia. Stopień naukowy doktora będą mogli uzyskać głównie absolwenci kierunku lekarskiego i lekarze, ale mogą się o niego starać także osoby niebędące lekarzami. Continue reading “Prestiżowy doktorat”

OGŁOSZENIE

W dniu 03 kwietnia 2019 roku o godz. 10.30 w sali 012 B odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach nt. „Wyłącz brawurę, włącz myślenie”

Rekrutacja na staż dydaktyczny w USA dla dwóch osób w 2019 r

  1. O kolejności kandydatów na staże zadecydują kryteria:
    1. wykorzystanie zdobytej wiedzy w ramach jednego przedmiotu – 1 pkt, w ramach dwóch przedmiotów – 2 pkt. w ramach trzech lub więcej przedmiotów – 3 pkt.
    2. staż pracy w UJK: 1-3 lat przyznaje się 1pkt., 3-5 lat – 3 pkt.; powyżej 5 lat – 5 pkt.
    3. możliwość wykorzystania doświadczenia zdobytego w trakcie stażu w działalności dydaktycznej, w szczególności  z zakresu chirurgii, endokrynologii i chorób wewnętrznych: 1-3 pkt.

Continue reading “Rekrutacja na staż dydaktyczny w USA dla dwóch osób w 2019 r”

Spotkanie dotyczące programu Erasmus+

W dniu 12 marca 2019, o godzinie 11.00 w auli 0/12a odbędzie się spotkanie informacyjne z przedstawicielem Rektoratu Panią Beatą Banach, w sprawie wyjazdów na zagraniczne uczelnie oraz praktyki związane z kierunkiem studiów w ramach programu Erasmus+. Wszystkich zainteresowanych studentów serdecznie zapraszamy.
Koordynatorzy programu Erasmus+
Wydziałowy i instytutowi.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Farmaceuta na oddziale szpitalnym: optymalizacja opieki nad pacjentem”

Wrocław, 7-8 marca 2019

Cel konferencji

Głównym celem konferencji jest wymiana doświadczeń na temat możliwości optymalizacji opieki nad pacjentem poprzez rozwój systemu, którego częścią jest farmaceuta oraz nawiązanie współpracy umożliwiającej rozwój i implementacje podobnych rozwiązań w Polsce.

Continue reading “Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Farmaceuta na oddziale szpitalnym: optymalizacja opieki nad pacjentem””