Dni Jakości Kształcenia na UJK 2019

W dniach 15-16.04.2019 na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego obchodzone będą Dni Jakości Kształcenia pod patronatem Rektora prof. zw. dr hab. Jacka Semaniaka. To piąta edycja święta jakości w Uniwersytecie, w ramach którego na wszystkich wydziałach Uczelni będą zorganizowane różnorodne inicjatywy propagujące kulturę jakości i wspierające wspólne budowanie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w UJK. Organizatorami obchodów DJK są Uczelniana i Wydziałowe Komisje ds. Jakości Kształcenia. Hasło przewodnie DJK w UJK 2019: „Mobilni, aktywni, kreatywni”.

Serdecznie zapraszam do udziału w obchodach DJK, zarówno studentów, jak i pracowników  Uniwersytetu. To dobry krok w kierunku kształtowania pozytywnego wizerunku systemu jakości wśród naszej społeczności akademickiej.

Koordynator Uczelniany DJK:
Prorektor ds. studenckich i kształcenia:
dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK

NA POZIOMIE UCZELNIANYM (15 kwietnia 2019 r.):
Koordynator Uczelniany DJK: Prorektor ds. studenckich i kształcenia: dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK

CZĘŚĆ OFICJALNA:
Miejsce: Kielce, ul. Żeromskiego 5, sala senacka (1 piętro)

 • 10.00-10.15 Otwarcie Dni Jakości Kształcenia /prowadzący: prof. dr hab. Jacek Semaniak, Rektor UJK/
 • 10.15-10.30 Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu promowania WSZJK
 • 10.30-11.15 Wystąpienie Komendy Wojewódzkiej Policji nt. „Wyłącz brawurę, włącz myślenie”
 • 11.15-12.00 Wystąpienie Uczelnianej Rady Samorządu Studentów nt. „Prawa i obowiązki studenta związane z jakością kształcenia” /prelegenci: Emilia Toporek, Patryk Celebański/
 • 12.00-12.20 Wystąpienie Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów nt. „Doktoranci w obliczu zmian – warsztat informacyjny” /prelegenci: mgr Katarzyna Ostrowska, mgr Magdalena Lipka/
 • 12.20-12.50 Wystąpienie przedstawicieli internetowego Radia Fraszka nt. „Jesteśmy z Wami już piąty rok” /prelegenci: Patryk Wójcik, Agata Kocaj oraz dr Tomasz Chrząstek/

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:

 • 10.00-13.00 Prezentacja prac uczestników piątej edycji konkursu w ramach promowania
  Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia /hol przed salą senacką/

NA POZIOMIE WYDZIAŁOWYM (16 kwietnia 2019 r.):
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Koordynator Wydziałowy DJK: dr hab. n. hum. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK
Miejsce: Kielce, al. IX Wieków Kielc 19 A

Instytut Nauk Medycznych:
Zakład Mikrobiologii i Immunologii:

 • 9.00-9.45 Wykład nt. „Niekonwencjonalne zastosowanie pasożytów w medycynie” /prowadzący: prof. zw. dr hab. n. med. Robert Bucki, dr Grzegorz Król; aula 0/13a

Zakład Anatomii:

 • 10.00-10.45 Wykład nt. „Tacy sami a jednak różni, czyli słów kilka o zmienności anatomicznej ludzkiego ciała” /prowadzący: prof. zw. dr hab. Tadeusz Kuder, mgr Grzegorz Wróbel; aula 0/13a

Instytut Zdrowia Publicznego:

 • 11.00-12.00 Spotkania w pracowniach umiejętności w celu zapoznania z kształceniem praktycznym
  na kierunku Ratownictwo Medyczne /sale: A, B, 3, 4; budynek A/
 • 11.00-12.00 Spotkania w pracowniach umiejętności w celu zapoznania z kształceniem praktycznym
  na kierunku Kosmetologia /sale: 6, 7, 10; budynek A/

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa:

 • 11.00-13.00 Wykład nt. „Transplantacja – fakty i mity” /prowadzący: mgr Wiesława Salata; sala
  0/13a/

Instytut Fizjoterapii wraz ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu:

 • 17.00-18.00 Zajęcia rekreacyjne fitness pod hasłem „Aktywni w sporcie” /prowadząca: mgr Justyna
  Kołodziejska; hala sportowa CRiS, ul. Świętokrzyska 21H/