Immatrykulacja na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu 8.10.2018

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

Uroczystość odbędzie się 8 października 2018 r. o godz. 12:00
w Auli 0/13 w budynku Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu

przy al. IX Wieków Kielc 19a (wejście od ul. Radiowej) 

Program uroczystości:

 • Hymn państwowy
 • Powitanie zaproszonych gości
 • Wystąpienie inauguracyjne
  Dziekana Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu
  prof. dr hab. n. med. Marianny Janion
 • Immatrykulacja
 • Immatrykulacja doktorantów
 • Gaudeamus
 • Wystąpienie zaproszonych gości
 • Wykład inauguracyjny dr hab. n. o zdr. Doroty Kozieł UJK
  Autonomia zawodów medycznych – nadążaj za zmianami
  Autonomy of medical professions-  keep up with changes
 • Zakończenie uroczystości.