Uwaga studenci I i III roku Fizjoterapii studia I stopnia stacjonarne:

Egzamin poprawkowy (ustny) u dr n. med. Marka Grabskiegoodbędzie się w dniu 26.02.2014 r. (śr.) w p. 219 z przedmiotu:

  • Kliniczne podstawy fizjoterapii w ortopedii i traumatologii o godz. 15.00
  • Kinezyterapia o godz. 14.00