Wyniki zaliczenia

II rok Fizjoterapia I stopnia studia niestacjonarne Wyniki zaliczenia z przedmiotu Kliniczne podstawy fizjoterapii w kardiologii i pulmonologii u Pana dr n. med. Janusza Sielskiego

Wpisywanie ocen do indeksów oraz poprawa ustna zaliczenia odbędzie się 22.06.2014 r. o godz. 10.00