Aktualności

Egzamin poprawkowy ustny z przedmiotu Fizjologia z cytofizjologią u Pani dr n.med. Anny Polewczyk, prof. UJK odbędzie się 20.09.2018 roku o godz. 17.00.Egzamin poprawkowy ustny z przedmiotu Fizjologia z cytofizjologią u Pani dr n.med. Anny Polewczyk, prof. UJK odbędzie się 20.09.2018 roku o godz. 17.00.

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Patologia odbędzie się 22.09.2018r o godz. 12.00 w Sali 0/8

Informacja dotycząca nowych dzienniczków praktyk dla 3 roku kierunku lekarskiego

Do odbioru są nowe dzienniczki praktyk dla kierunku lekarskiego 3 rok, pok. 4 (stary budynek)

w godzinach od 9:00 do 14:00 Wydziałowe stanowisko ds. praktyk.

Studenci, którzy nie będą mieli możliwości odebrać nowego dzienniczka, mogą mieć wpisy w starym dzienniczku, następnie będą one przepisywane przez Opiekuna praktyk na Kierunku Lekarskim, studia stacjonarne i niestacjonarne dr n. med. Przemysława Wolaka

Dr n.med. Aleksander Stępień będzie miał konsultacje 4.07.2018 r. od 14.00-15.00

W Piątek (22.06.2018) odbędą się konsultację dr n. med. Przemysława Wolaka dla kierunków Pielęgniarstwo i Lekarskiego w godzinach od 15:00 do 17:00

Pielęgniarstwo I rok II stopień

Konsultacje z dr Przemysławem Wolakiem dla I roku Pielęgniarstwa II stopnia odbędą się w dniu 23.06,2018 (sobota) w godz. od 10:00 – 12:00 na oddziale Chirurgii dziecięcej ul. Grunwaldzka 45