Aktualności

Uwaga studenci II rok, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia

Proszę o niezwłoczne dostarczenie Dzienniczków praktyk i zajęć praktycznych w celu weryfikacji dotychczas zrealizowanych zajęć. Dzienniczki proszę dostarczyć do Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa (pok. 9) w godz. 10.00- 14.00 w terminie nie przekraczalnym do 02.03.2018r.

Dr n. med. Grażyna Czerwiak

Zaliczenia poprawkowe u dr M. Czarny – Działak

Zaliczenia odbędą się 20 lutego w godz. 10;00- 13;00 w Sali 12 ( stary budynek WLiNoZ)

Godzina:

10:00 – studenci kierunków Pielęgniarstwo i Położnictwo
10:30- studenci kierunku Ratownictwo medycznie niestacjonarne
11:00 – studenci kierunku Kosmetologia niestacjonarne
11:30 – studenci kierunku ratownictwo medyczne stacjonarne II rok
12:00 – studenci III roku ratownictwa medycznego ( egzamin Choroby wewnętrzne)

Położnictwo 1 rok II stopnia

Egzamin (2 termin)z Wykładu Monograficznego u Pani mgr Agnieszki Piechowskiej odbędą się w dniu 19.02.2018r., godz. 16:00 w sali 3/13A