Aktualności

POŁOŻNICTWO II ROK I STOPNIA

Pani mgr Katarzyna Wójcik prosi studentów o przyniesienie na 1-sze zajęcia obiegówki z przeszkolenia bhp, p.poż. i zakażeń szpitalnych.

PIELĘGNIARSTWO I POŁOŻNICTWO II ROK I STOPNIA

W 11.10.2018 godz. 23.59 zostanie otwarty system WU w celu wyboru promotora i przedmiotu do wyboru

PIELĘGNIARSTWO
Seminarium licencjackie

mgr Zając Przemysław  12 osób
mgr Zaworska-Winiarska  11 osób
mgr Jachymczyk Ewa  11 osób
mgr Nowak Ewelina  11 osób
mgr Siwek Marta  12 osób
mgr Saługa Agnieszka  11 osób
mgr Zawierucha Elżbieta  11 osób

przedmiot wybieralny
– język migowy
– promocja zdrowia psychicznego
– zakażenia szpitalne

POŁOŻNICTWO
Seminarium licencjackie

Mgr Wencel-Wawrzeńczyk Agnieszka  13 osób
Mgr Wrześniewska Marzena  14 osób
Mgr Siczek Ewelina  13 osób

przedmiot wybieralny
– język migowy
– promocja zdrowia psychicznego
– zakażenia szpitalne

PIELĘGNIARSTWO I POŁOŻNICTWO I ROK II STOPIEŃ

W 11.10.2018 godz. 23.59 zostanie otwarty system WU w celu wyboru promotora i przedmiotu do wyboru

PIELĘGNIARSTWO
Seminarium magisterskie

Dr hab.prof.UJK Nowak-Starz Grażyna  13 osób
Dr hab.prof.UJK Kozieł Dorota  13 osób
Dr Wiraszka Grażyna  12 osób
Dr Stępień Renata  12 osób
Dr Krawczyńska Jadwiga  13 osób
Dr Kamusińska Elżbieta  12 osób

Przedmiot wybieralny
Podstawy ordynowania leków
Podstawy alergologii

POŁOŻNICTWO

Seminarium magisterskie
Dr Adamczyk-Gruszka Olga  12 osób
Dr hab.prof.UJK Sikorski Marek  11 osób
Dr Szpak Beata  11 osób