III rok Pielęgniarstwo Egzamin oraz zagadnienia egz.e z Interny i pielęgniarstwa internistycznego dr G. Czerwiak

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu:   Interna i piel. internistyczne 

III Rok  Pielęgniarstwo  – studia stacjonarne.

Egzaminator:   dr n. med. Grażyna Czerwiak  – egzamin dn. 10.02.2013r (poniedziałek)  godz. 12.00  sala nr 12

  1. Problemy kliniczne   i diagnostyczne   w chorobach   układu pokarmowego.
  2. Problemy kliniczne   i diagnostyczne  w chorobach  hematologicznych
  3. Kolagenozy  jako choroby układowe tkanki łącznej
  4. Problematyka cukrzycy jako choroby interdyscyplinarnej. Powikłania ostre i przewlekłe  w cukrzycy.
  5. Dychawica oskrzelowa jako choroba o podłożu alergicznym.
  6. Problemy kliniczne   i diagnostyczne  chorób  układu krążenia.
  7. Problemy kliniczne   i diagnostyczne  w chorobach  narządu ruchu
  8. Obserwacja, diagnostyka i  postępowanie w chorobach układu oddechowego
  9. Obserwacja, diagnostyka i  postępowanie leczniczo- pielęgnacyjne w chorobach układu moczowego
  10. Specyfika  pielęgnowania w chorobach przewlekłych – analiza problemów pielęgnacyjnych