Informacja praktyki zawodowe

Do 24.05.2019 r. można zgłaszać , chęć odrabiania indywidualnie praktyk zawodowych na kierunkach Pielęgniarstwo i Położnictwo pierwszego stopnia.

Takiej możliwości nie ma już na II roku Pielęgniarstwa w związku z licznymi wcześniejszymi zgłoszeniami.