Seminarium naukowo – dydaktyczne nr 2 Ratownictwo Przedszpitalne w urazach

Data: 19.12.2018
Godzina: 15:00-18:00
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Aula 0/13A
Warsztaty: 0/9 i 0/10

Organizatorzy: mgr Mateusz Putowski, mgr Kamil Makowski,dr n. med. Paweł Podsiadło,
lek. Michał Domagała, mgr Edyta Barańska
Zespół naukowy: dr n. med. Tomasz Sanak, mgr Mariusz Andrzejczak dr n. med. Paweł Podsiadło,
lek. Michał Domagała

Program:

15:00- 15:10
Rozpoczęcie seminarium i przedstawienie zaproszonych gości

15:15-15:30
„Czy jest bezpiecznie?” –mgr Mateusz Putowski

15:30 – 15:45
Płynoterapia- „co kraj to obyczaj” –mgr Mateusz Putowski, dr n. med. Tomasz Sanak

15:45-16:00
„CABC” – czyli po pierwsze Control Bleeding – dr n. med. Tomasz Sanak

16:00-16:15
Dostęp doszpikowy- jak, gdzie, czym i kiedy?-mgr Mariusz Andrzjeczak

16:15-16:30
Odma prężna- dr n. med. Paweł Podsiadło

16:30-16:45
Panel dyskusyjny

 

Warsztaty 17:00- 18:00 ( tylko dla osób zapisanych)

  1. Konikopunkcja
    dr n. med. Tomasz Sanak, mgr Mateusz Putowski
  2. Dostęp doszpikowy
    mgr Kamil Makowski, mgr Mariusz Andrzejczak
  3. Odbarczanie odmy prężnej
    dr n. med. Paweł Podsiadło, dr n. med. Tomasz Sanak

18:00
Podsumowanie i zakończenie seminarium.


ZAPISY NA WARSZTATY

Zapisy zostaną uruchomione dnia: 11.12.18 (wtorek) o godzinie 15:00. Zgłoszenie należy przesłać w tym terminie na adres mailowy: seminarium.naukowe.ujk@gmail.com w tytule widomości wpisując imię oraz nazwisko. Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.