Aktualności

Zaliczenia poprawkowe u dr M. Czarny – Działak

Zaliczenia odbędą się 20 lutego w godz. 10;00- 13;00 w Sali 12 ( stary budynek WLiNoZ)

Godzina:

10:00 – studenci kierunków Pielęgniarstwo i Położnictwo
10:30- studenci kierunku Ratownictwo medycznie niestacjonarne
11:00 – studenci kierunku Kosmetologia niestacjonarne
11:30 – studenci kierunku ratownictwo medyczne stacjonarne II rok
12:00 – studenci III roku ratownictwa medycznego ( egzamin Choroby wewnętrzne)

Uwaga studenci kierunku Dietetyka

ZALICZENIE USTNE

Dla kierunku Dietetyka z przedmiotu ANATOMIA człowieka u Profesora S. Głuszka odbędzie się w Klinice Chirurgii WSzZ w dniu 16.02.2018r. o godz. 12:00