Obrona rozprawy doktorskiej 20.06.2018

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Grzegorza Ślęzaka
Temat rozprawy: „Deficyty rozwojowe mowy w zakresie słownika a integracja sensoryczna u dzieci 5 letnich”
Promotor: dr hab. n. o kf. Jacek Wilczyński, prof. UJK
Recenzenci: prof. zw. dr hab. n. o kf. Jan Ślężyński, prof. dr hab. n. med. Janusz Wendorff

Fot. G.S.