Ogólnopolska Konferencja „Wczesna interwencja leczniczo-terapeutyczna – 40 lat doświadczeń” 16.11.2018

Kontynuacja konferencji organizowanych przez Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach. Zakresem merytorycznym obejmowała strategie i metody wsparcia leczniczo-terapeutycznego stosowane w grupie dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

Program

Fot. G.S.