Ogólnopolska Konferencja „Wczesna interwencja leczniczo-terapeutyczna – 40 lat doświadczeń”

Organizator: Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

Termin: 16.11.2018 r.

Miejsce obrad:  Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach, al. IX Wieków Kielce 19, aula (0/13A)

Konferencji towarzyszy wystawa prac niepełnosprawnych artystów. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

w imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji „Wczesna interwencja leczniczo-terapeutyczna- 40 lat doświadczeń”, która odbędzie się 16 listopada 2018 r. na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu, Al IX Wieków Kielc 19A w Kielcach.

Tegoroczna konferencja jest kontynuacją konferencji organizowanych przez Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach. Zakresem merytorycznym obejmuje strategie i metody wsparcia leczniczo-terapeutycznego stosowane w grupie dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

Konferencję zaplanowano w formie jednodniowego spotkania, podczas którego zagadnienia wczesnej interwencji przedstawią specjaliści z zakresu neurologii, genetyki, pediatrii, anestezjologii i intensywnej terapii, dermatologii, fizjoterapii, logopedii i psychologii.

Konferencja została objęta patronatem Prorektora ds. Medycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. dr. hab. n. med. Stanisława Głuszka.

Serdecznie zapraszamy lekarzy, fizjoterapeutów, logopedów, psychologów, pedagogów, oraz wszystkich specjalistów pracujących w ramach wczesnej interwencji, czy wczesnego wspomagania rozwoju.

Przewodniczący Komitetu Naukowego- prof. Zbigniew Śliwiński
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego- dr Agata Michalska
Przewodnicząca PSONI Koło w Kielcach – Iwona Godek

FILM

Komitet Organizacyjny:

Przewodnicząca: dr n. med. Agata Michalska

dr n. o kf. Małgorzata Markowska, dr n. o zd. Justyna Pogorzelska, dr n. med. Marek Grabski, mgr Kamil Markowski, lek. Maciej Szczukocki, mgr Iwona Godek, mgr Joanna Błońska, mgr Marzanna Wiśniewska

Komitet Naukowy:

Przewodniczący:  prof. nadzw. dr hab. n. med. i n. o zdr. Zbigniew Śliwiński

prof. nadzw. dr hab. n. o zdr. Dorota Kozieł, prof. nadzw. dr hab. n. o kf. Jacek Wilczyński, prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Sobolewski, prof. nadzw. dr hab. n. med. Waldemar Brola, prof. nadzw. dr hab. n. o kf.  Marek Żak, dr  n. o zd. Dorota Rębak,  dr n. med. Małgorzata Szerla

Program

10.00-10.30 Rejestracja uczestników

 

kontakt w sprawie rejestracji michalska.agata@ujk.edu.pl

 

10.30- 11.00 Otwarcie konferencji: prof. zw. dr hab. n. med.  Stanisław Głuszek, przewodnicząca PSONI Koło w Kielcach Iwona Godek

 

SESJA I  11.00-12.00

Moderatorzy: prof. nadzw. dr hab. n. o zdr. Dorota Kozieł, Iwona Godek

11.00-11.20 dr n. med. Łukasz Przysło, Klinika Neurologii ICZMP w Łodzi:

Neuroprotekcja w encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej w okresie noworodkowym

11.20-11.40 lek. Grażyna Pazera, lek. Izabela Litwin, Klinika Neonatologii, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach: Wcześniactwo wielka sprawa
11.40-12.00 dr n. o zd.  Justyna Pogorzelska, Instytut Fizjoterapii UJK w Kielcach:

Miejsce fizjoterapeuty w zespole oddziału noworodkowego

 

 


SESJA II 12.00- 13.20

Moderatorzy: dr  n. o zd. Dorota Rębak, dr n. med. Małgorzata Szerla

12.00-12.20 dr n. med. Katarzyna Połatyńska, Klinika Neurologii ICZMP w Łodzi:

Wczesne wykrywanie zaburzeń ze spektrum autyzmu

12.20-12.40 dr n. med. Łukasz Kępczyński, Pracownia Biologii Molekularnej, Klinika

Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi: Konsultacja genetyka klinicznego u dziecka z trudnościami w nauce- kiedy to ma sens?

12.40-13.00 dr n. hum. Ewa Boksa, Instytut Filologii Polskiej UJK w Kielcach:

Mechanizm interakcji u dzieci ze spektrum autyzmu

13.00-13.20 dr n. hum. Danuta Kossak, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach:

Rozwój ruchowy i jego znaczenie dla rozwoju psychicznego

 

Przerwa: 13.20-13.40

 

Sesja III  13.40- 14.40

Moderatorzy: dr n. o kf. Małgorzata Markowska, dr n. med. Agata Michalska

13.20-13.40 dr n. med. Małgorzata Szerla, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej, Świętokrzyskie Centrum Pediatrii, WSZ w Kielcach:

Zintegrowana opieka paliatywna w rdzeniowym zaniku mięśni

13.40-14.00 lek. Maciej Szczukocki, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa UJK w

Kielcach: Szczepienia dzieci z chorobami układu nerwowego- wytyczne            Polskiego Towarzystwa Wakcynologii

14.00-14.20 lek. Katarzyna Szczukocka, Klinika Dermatologii Wojewódzki Szpital Zespolony  w Kielcach, prof. Beata Kręcisz, Klinika Instytut Nauk Medycznych: Przeciwwskazania do prowadzenia fizjoterapii pediatrycznej- perspektywa dermatologiczna

 

SESJA IV 14.40-15.40

Moderatorzy: dr n. o zd. Justyna Pogorzelska, dr n. med. Marek Grabski

14.20-14.40 mgr Jarosław Stanek, OWI Kielce:

Wczesna interwencja wczoraj i dziś

14.40-15.00 dr n. med. Agata Michalska, Instytut Fizjoterapii UJK w Kielcach:

Deformacje czaszki u niemowląt- możliwości oceny i terapii

15.00-15.20 mgr Paweł Wiktor, OWI Nowy Trag, Podhalańska Szkoła Wyższa:

Test of Infant Motor Performance (TIMP)- amerykańska skala oceny rozwoju niemowląt do 16 tygodnia życia

 

15.40 Zakończenie konferencji

Główny sponsor wydarzenia: PODOPHARM