Operacja – Staż

Projekt „Operacja –Staż” nr POWR.03.01.00-00-S074/17 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Od 01.04.2018r. – 31.03.2020r.  na obszarze całej Polski. Skierowany jest dla 130 studentów III roku  pierwszego stopnia: pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Celem Projektu „Operacja –Staż” jest  podniesienie kompetencji 130 studentów kierunków praktycznych (pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia)  poprzez uczestnictwo w wysokiej jakości 16-tygoniowego programu stażowego w okresie 01.04.2018r. – 31.03.2020r.

Wartość Projektu- 1760366.40 zł

Wkład Funduszy Europejskich – 1707555.40 zł

Do pobrania:

II edycja Projekt Operacja-Staż
rok akademicki 2019/2020 

Formularz zgłoszeniowy word

Formularz zgłoszeniowy pdf

Regulamin Projektu Operacja – Staż

I edycja Projekt Operacja-Staż
rok akademicki 2019/2020

Regulamin Projektu Operacja- Staż

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy – Realizator Stażu

Informacja o naborze dla Realizatora Stażu

Umowa trójstronna dotycząca realizacji staży

Dziennik stażu

Lista placówek wybranych do projektu

Oświadczenie ZUS Stażysty

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Wniosek o zwrot kosztów komunikacji miejskiej

Wniosek o zwrot kosztów zakwaterowania