Aktualności

ZMIANA TERMINU SZKOLENIA

Szanowni Państwo Pracownicy i Studenci WLiNoZ,
Zapraszamy na prowadzone przez przedstawiciela firmy Elsevier szkolenie z obsługi bazy ClinicalKey – narzędzia wspomagającego rozwój zawodowy i naukowy studentów, wykładowców oraz codzienną praktykę lekarzy w zakresie decyzji diagnostycznych oraz terapeutycznych.

Czytaj dalej

III Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów UJK w Kielcach zaprasza do udziału w III Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego pod patronatem JM Rektora UJK prof. dr hab. Jacka Semaniaka.

Najbliższa edycja

III Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 11-12.06.2018 r. Wydział Matematyczno-PrzyrodniczyUniwersytet Jana Kochanowskiego Świętokrzyska 15 25-406 Kielce aula B1 godzina 9.00

Rejestracja: 10 maja 2019

Czytaj dalej III Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dni Jakości Kształcenia na UJK 2019

W dniach 15-16.04.2019 na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego obchodzone będą Dni Jakości Kształcenia pod patronatem Rektora prof. zw. dr hab. Jacka Semaniaka. To piąta edycja święta jakości w Uniwersytecie, w ramach którego na wszystkich wydziałach Uczelni będą zorganizowane różnorodne inicjatywy propagujące kulturę jakości i wspierające wspólne budowanie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w UJK. Organizatorami obchodów DJK są Uczelniana i Wydziałowe Komisje ds. Jakości Kształcenia. Hasło przewodnie DJK w UJK 2019: „Mobilni, aktywni, kreatywni”.

Serdecznie zapraszam do udziału w obchodach DJK, zarówno studentów, jak i pracowników  Uniwersytetu. To dobry krok w kierunku kształtowania pozytywnego wizerunku systemu jakości wśród naszej społeczności akademickiej.

Koordynator Uczelniany DJK:
Prorektor ds. studenckich i kształcenia:
dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK

Czytaj dalej Dni Jakości Kształcenia na UJK 2019