Aktualności

Uwaga studenci

Wpisy II rok II stopień Położnictwo stacjonarne Dydaktyka medyczna dr n med. Renata Stępień 7.02.2014 godz. 8:15 pokój nr 3 zmiana z godziny 15:30

Godziny dziekańskie

Dnia 31.01.2014 w godzinach 13:00-15:00 dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu zarządził godziny dziekańskie.