Położnictwo

Opiekun praktyk studia stacjonarne I stopnia: dr n o zdr. Beata Szpak

Opiekun praktyk studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia: dr n. med. Małgorzata Kaczmarczyk

Wydziałowe stanowisko ds. praktyk na kierunek położnictwo mgr Joanna Frączek pok. 9 (stary budynek) (tel. 41 349-69-84)


Ubezpieczenie OC i NNW dla studentów i doktorantów UJK

Obowiązkowe na praktyki !!!

Od dnia 1 października 2018 roku na naszej Uczelni funkcjonować będą 3 odrębne umowy ubezpieczenia:

 1. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych wypadków dla studentów i doktorantów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego, kierunek Fizyka Techniczna i Fizyka II Stopnia – składka roczna 45 PLN,
 2. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych wypadków dla studentów i doktorantów pozostałych Wydziałów UJK w Kielcach – składka roczna 40 PLN,
 3. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej dla studentów i doktorantów  wszystkich Wydziałów UJK w Kielcach w związku z ich udziałem w zajęciach praktycznych i stażach na terenie RP. Suma gwarancyjna 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia – składka roczna 25 PLN.

Przystąpienie do umów ubezpieczenia  następuje w formie elektronicznej, zaś zapłata składki bezpośrednio na   wskazane przez InterRisk TU S.A. rachunki bankowe dla danego ubezpieczenia:

Ubezpieczenie NNW – suma ubezpieczenia 35 000,00 PLN

Aby przystąpić do ubezpieczenia NNW:

 1. Wejdź na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline a) Dla studentów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego, kierunek Fizyka Techniczna i Fizyka II Stopnia – podaj numer: qen3r (składka 45,00 PLN) b) Dla studentów z pozostałych Wydziałów Uniwersytetu(innych niż Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu oraz Wydział Matematyczno- Przyrodniczy, kierunek Fizyka Techniczna i Fizyka II Stopnia) – podaj numer: mdc9u (składka 40 PLN)
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej – suma gwarancyjna 50 000,00 PLN

Aby przystąpić do ubezpieczenia OC:

Zrób przelew składki 25,00 PLN na konto InterRisk nr:

28 1240 6960 7170 0800 2700 1383

WAŻNE: InterRisk wymaga aby w tytule przelewu podać dane  osobowe  umożliwiające identyfikację wpłacającego składkę: imię i nazwisko oraz nr pesel Ubezpieczonego

Pobierz certyfikat ze strony uczelni: https://www.ujk.edu.pl/ubezpieczenia_nnw_i_oc.html

Dokumentem potwierdzającym przystąpienie do ubezpieczenia OC będzie jeden ogólnodostępny certyfikat zawierający nazwę Ubezpieczyciela, nazwę  Ubezpieczającego – UJK w Kielcach, numer polisy oraz skrócony zakres ubezpieczenia, który będzie udostępniony na stronie internetowej uczelni. Wydrukowany przez Ubezpieczonego studenta Certyfikat, będzie ważny wraz z bankowym potwierdzeniem wykonania przelewu pełnej kwoty składki na wskazane w polisie konto  Ubezpieczyciela.


Całościowa Ocena Geriatryczna
Całościowa Ocena Geriatryczna
Calosciowa-Ocena-Geriatryczna.doc
73.0 KiB
47 Downloads
Szczegóły
Dokumentacja Zajęć Praktycznych
Dokumentacja Zajęć Praktycznych
Dokumentacja-zajec-praktycznych.docx
16.5 KiB
149 Downloads
Szczegóły
DZIENNICZEK-PIELĘGNIARSTWO-I-stopień
DZIENNICZEK-PIELĘGNIARSTWO-I-stopień
DZIENNICZEK-PIELEGNIARSTWO-I-stopien.doc
1.0 MiB
86 Downloads
Szczegóły
Harmonogram Praktyk 2018-2019 Położnictwo Stacjonarne
Harmonogram Praktyk 2018-2019 Położnictwo Stacjonarne
Harmonogram-praktyk-2018-2019-Poloznictwo-stacjonarne.doc
334.0 KiB
72 Downloads
Szczegóły
Harmonogram Praktyk Położnictwo II Stopnia 2018.2019
Harmonogram Praktyk Położnictwo II Stopnia 2018.2019
harmonogram-praktyk-Poloznictwo-II-stopnia-2018.2019.docx
14.6 KiB
22 Downloads
Szczegóły
KARTA OBIEGOWA WSzZ Kielce 2017.2018
KARTA OBIEGOWA WSzZ Kielce 2017.2018
KARTA-OBIEGOWA-WSzZ-Kielce-2017.2018.docx
15.5 KiB
56 Downloads
Szczegóły
KARTA OBIEGOWA WSzZ
KARTA OBIEGOWA WSzZ
KARTA-OBIEGOWA-WSzZ.doc
16.5 KiB
19 Downloads
Szczegóły
Karta Praktyk Anestezjologia I Intensywna Terapia W Położnictwie I Ginekologii 2017.2018
Karta Praktyk Anestezjologia I Intensywna Terapia W Położnictwie I Ginekologii 2017.2018
Karta-praktyk.-Anestezjologia-i-intensywna-terapia-w-poloznictwie-i-ginekologii-2017.2018.docx
17.1 KiB
70 Downloads
Szczegóły
Karta Praktyk Opieka Paliatywna 2017.2018
Karta Praktyk Opieka Paliatywna 2017.2018
Karta-praktyk.-Opieka-paliatywna-2017.2018.docx
16.4 KiB
69 Downloads
Szczegóły
Karta Praktyk Opieka Onkologiczna 2017.2018
Karta Praktyk Opieka Onkologiczna 2017.2018
Karta-praktyk.-Opieka-onkologiczna-2017.2018.docx
17.1 KiB
60 Downloads
Szczegóły
Karta Praktyk Opieka W Ginekologii Endokrynologicznej 2017.2018
Karta Praktyk Opieka W Ginekologii Endokrynologicznej 2017.2018
Karta-praktyk.-Opieka-w-ginekologii-endokrynologicznej-2017.2018.docx
17.1 KiB
70 Downloads
Szczegóły
Karta Praktyk Poł Badanie Diagnostyczne Z Wykorzystaniem Zapisu EKG-moduł EKG Położnictwo
Karta Praktyk Poł Badanie Diagnostyczne Z Wykorzystaniem Zapisu EKG-moduł EKG Położnictwo
Karta-praktyk.-Pol.Badanie-diagnostyczne-z-wykorzystaniem-zapisu-EKG-modul-EKG-Poloznictwo.docx
14.4 KiB
16 Downloads
Szczegóły
Karta Praktyk Zarządzanie W Położnictwie 2017.2018
Karta Praktyk Zarządzanie W Położnictwie 2017.2018
Karta-praktyk.-Zarzadzanie-w-poloznictwie-2017.2018.docx
18.7 KiB
79 Downloads
Szczegóły
Lista Placówek
Lista Placówek
Lista-placowek.docx
14.3 KiB
86 Downloads
Szczegóły
Regulamin Pracownill
Regulamin Pracownill
Regulamin-pracownill.doc
48.0 KiB
57 Downloads
Szczegóły
Regulamin Praktyk I Zaj Praktycznych IPiP
Regulamin Praktyk I Zaj Praktycznych IPiP
Regulamin_praktyk_i_zaj_praktycznych_IPiP_.doc
37.0 KiB
58 Downloads
Szczegóły