Wydziałowe stanowisko ds. praktyk zawodowych

mgr Małgorzata Lubczyńska
przerwa urlopowa od dnia 29.07.2019r. do 26.08.2019r.
Kierunki:

Sprawy dot. organizacji studenckich praktyk zawodowych można załatwiać od poniedziałku do piątku w pok. 4 (stary budynek)
w godzinach od 9:00 do 14:00
tel. 41 349-69-82

mgr Joanna Frączek

Kierunki:

pok. 9 (stary budynek)
tel. 41 349-69-84