REKRUTACJA „OPERACJA – STAŻ!”

 

Uwaga Studenci III roku, pierwszego stopnia: pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii.

Informujemy, iż od dnia 07 maj 2018 r. do dnia 14 maj 2018 r. przyjmowane będą formularze zgłoszeniowe do Projektu Operacja-Staż studentów III roku studiów pierwszego stopnia kierunku: Pielęgniarstwo, Położnictwa, Fizjoterapia.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie 14.05.2018r. 

Składanie Formularzy zgłoszeniowych:

– pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia: mgr Paulina Zięba, 41 349 69 03, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, pokój nr 9

Komisja ds. rekrutacji:

  1. Pielęgniarstwo: mgr Elżbieta Zawierucha 537416805, e-mail: mzawier@interia.pl
  2. Położnictwo: dr n. o zdr. Beata Szpak, 692113477,e-mail: beatab5@onet.eu
  3. Fizjoterapia: dr n. o zdr. Justyna Pogorzelska, 663530577, e-mail: justynaKarwacinska@poczta.fm

„OPERACJA – STAŻ!” o numerze POWR.03.01.00-00-S074/17 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020.

Do pobrania:

Regulamin Projektu Operacja- Staż

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy – Realizator Stażu

Informacja o naborze dla Realizatora Stażu

Umowa trójstronna dotycząca realizacji staży

Dziennik stażu

Lista placówek wybranych do projektu

Oświadczenie ZUS Stażysty

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Wniosek o zwrot kosztów komunikacji miejskiej

Wniosek o zwrot kosztów zakwaterowania