SIMED – I kwartał 2019

  1. Odbył się I etap szkoleń dla egzaminatorów OSCE-prowadzone Krakowskie Centrum Rozwoju Kompetencji
  2. Zatrudniono 2 techników do MCSM.
  3. Rozpoczęto przygotowywanie specyfikacji i rozeznania rynkowe
  4. w kierunku szkoleń zagranicznych dla instruktorów i koordynatora
  5. Rozpoczęto przygotowywanie specyfikacji i rozeznań rynkowych
  6. w kierunku zakupu umeblowania do nowo powstającego MCSM
  7. 27 lutego – otwarcie ofert przetargowych na zakup łóżek, wózków reanimacyjnych i stolików pielęgnacyjnych
  8. Prace remontowe przebiegają zgodnie z harmonogramem