Studenci kierunku Fizjoterapia 3 rok studia stacjonarne

Zajęcia ćwiczeniowe z dr R. Gałuszką w dniu 28. listopada odwołane. Termin odrobienia zajęć zos

Zajęcia ćwiczeniowe z dr R. Gałuszką w dniu 28. listopada odwołane. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony z Działem Planowania.

tanie ustalony z Działem Planowania.