Aktualności

Informacja dla studentów kierunku Zdrowie Publiczne studia II stopnia stacjonarne II rok

Spotkanie organizacyjne dotyczące praktyk zawodowych odbędzie się w dniu 24.10.2018. (środa) o godzinie 12.00.

Proszę o przyniesienie dokumentów potwierdzających: ubezpieczenie OC i NNW, szczepienie przeciw WZW typu B, aktualną książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych. Studenci, którzy nie przedstawią wymaganych dokumentów, nie będą dopuszczeni do odbywania praktyki. Obecność studentów obowiązkowa.

                                                                                                                           Opiekun praktyk
Aleksandra Słopiecka

Informacja dla studentów kierunku Zdrowie publiczne studia I stopnia stacjonarne II rok

Spotkanie organizacyjne dotyczące praktyk zawodowych odbędzie się w dniu 24.10.2018. (środa) o godzinie 15.00.

Proszę o przyniesienie dokumentów potwierdzających: ubezpieczenie OC i NNW, szczepienie przeciw WZW typu B, aktualną książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych. Studenci, którzy nie przedstawią wymaganych dokumentów, nie będą dopuszczeni do odbywania praktyki. Obecność studentów obowiązkowa.

Opiekun praktyk
Aleksandra Słopiecka

Informacja dla IV roku polskiego kierunku lekarskiego

Dnia 30 października 2018 r(wtorek) w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w godzinach 12:00-14:00 odbędzie się obowiązkowe szkolenie uprawniające do odbywania zajęć na klinikach w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Osoby, które odbyły takie szkolenie i złożyły karty obiegowe nie muszą być na spotkaniu.

POŁOŻNICTWO II ROK I STOPNIA

Pani mgr Katarzyna Wójcik prosi studentów o przyniesienie na 1-sze zajęcia obiegówki z przeszkolenia bhp, p.poż. i zakażeń szpitalnych.

PIELĘGNIARSTWO I POŁOŻNICTWO II ROK I STOPNIA

W 11.10.2018 godz. 23.59 zostanie otwarty system WU w celu wyboru promotora i przedmiotu do wyboru

PIELĘGNIARSTWO
Seminarium licencjackie

mgr Zając Przemysław  12 osób
mgr Zaworska-Winiarska  11 osób
mgr Jachymczyk Ewa  11 osób
mgr Nowak Ewelina  11 osób
mgr Siwek Marta  12 osób
mgr Saługa Agnieszka  11 osób
mgr Zawierucha Elżbieta  11 osób

przedmiot wybieralny
– język migowy
– promocja zdrowia psychicznego
– zakażenia szpitalne

POŁOŻNICTWO
Seminarium licencjackie

Mgr Wencel-Wawrzeńczyk Agnieszka  13 osób
Mgr Wrześniewska Marzena  14 osób
Mgr Siczek Ewelina  13 osób

przedmiot wybieralny
– język migowy
– promocja zdrowia psychicznego
– zakażenia szpitalne