Aktualności

Badania ankietowe

Szanowni Studenci, Doktoranci, Słuchacze studiów podyplomowych! 

Zapraszamy serdecznie wszystkich studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach do udziału w prowadzonych po raz pierwszy w formie elektronicznej badaniach ankietowych mających na celu doskonalenie jakości kształcenia poprzez ocenę nauczycieli akademickich, zajęć dydaktycznych oraz pracy dziekanatów UJK.

Czytaj dalej Badania ankietowe

Uwaga studenci

Zajęcia z przedmiotu  „Pielęgniarstwo w przewlekłych chorobach nerek”  z mgr Anetą Lesiak dla II roku Pielęgniarstwa II stopnia ( wykłady i ćwiczenia)w dniach  7 i 8 stycznia 2014 zostają odwołane z powodu choroby wykładowcy.

Uwaga studenci

III rok Fizjoterapia st. stacjonarne, zajęcia z Panem dr n. med. Norbertem Sławetą z przedmiotu Kliniczne podstawy fizjoterapii w onkologii z dnia 18.12.2013 r. zostają odwołane. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony z Działem Planowania.

Uwaga studenci

Studenci I roku Ratownictwa Medycznego I stopnia stacjonarne, zajęcia z Panią dr n. hum. Mirosławą Skawińską dnia 18 grudnia 2013r. z przedmiotu Ochrona własności intelektualnej nie odbędą się.