Aktualności

Egzamin poprawkowy

Pielęgniarstwo II rok II stopień stacjonarne egzamin poprawkowy Chirurgia z torakochirurgią i pielęgniarstwo chirurgiczne dr n med. Dorota Kozieł 8.02.2014 14:30

Egzamin

Pielęgniarstwo II rok II stopień niestacjonarne Chirurgia z torakochirurgią i pielęgniarstwo chirurgiczne dr n med. Dorota Kozieł 8.02.2014 14:30.

Godziny dziekańskie

Dnia 31.01.2014 w godzinach 13:00-15:00 dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu zarządził godziny dziekańskie.

Konsultacje

Dr n. med. Renata Gałuszka – 14.02.2014 r. godz. 17.15 s. 219 lub w wyjątkowych sytuacjach Szpital w Czerwonej Górze Dział Rehabilitacji Medycznej od 7.00-14.30 od pon.-pt.