Aktualności

UWAGA STUDENCI

Dziekanat spraw socjalnych i płatności – pok. 3/8 – będzie NIECZYNNY w dniach od 22.12.2017 do 30.12.2017 – przerwa świąteczna

UWAGA DOKTORANCI

Od dnia 28.11.2017 (wtorek) do dnia 09.12.2017 (sobota) będą wydawane decyzje stypendialne dotyczące stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego na rok 2017/2018  (w godzinach pracy Dziekanatu spraw socjalnych i płatności pok. 3/8).

 

Prosimy o zgłaszanie się po nie osobiście, z ważną legitymacją studencką.

 

Odbiór decyzji JEST WARUNKIEM wypłaty stypendium, jeśli zostało ono przyznane.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO I ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH

 

Kielce, 23.10.2017 r.

 

Szczegółowe kryteria oceny wniosków

o przyznanie stypendium doktoranckiego

dla studentów III stopnia w dziedzinie NAUK O ZDROWIU

na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu UJK

w roku akademickim 2017/18

Czytaj dalej SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO I ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH

W związku z wejściem w życiem Zarządzenia Rektora UJK nr 21/2016 z dn. 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich oraz uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wprowadzonego Zarządzeniem Nr 115/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zmienionego Zarządzeniem nr 5/2013 z dn. 13 lutego 2013 r. i Zarządzeniem  nr 35/2015 z dn. 6 maja 2015 r. dotyczącego parametryzacji działalności naukowej uczestników studiów doktoranckich prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi przepisami. Czytaj dalej