Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszonym przez Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia konkursem z zakresu promowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych UJK zwracam się z uprzejmą prośbą o upowszechnianie informacji o ww. konkursie w Państwa jednostkach (więcej).  Wzorem lat ubiegłych, konkurs ma na celu popularyzowanie kultury jakości oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku systemu jakości w naszej Uczelni.