NABÓR NA BEZPŁATNE KURSY SPECJALISTYCZNE

TRWA NABÓR NA BEZPŁATNE KURSY SPECJALISTYCZNE DLA STUDENTÓW PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA II STOPNIA II ROKU W RAMACH PROJEKTU
„NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
INFORMACJA TRWA NABÓR NA BEZPŁATNE KURSY SPECJALISTYCZNE DLA STUDENTÓW PIELĘGNIARSTWA II STOPNIA II ROKU W RAMACH PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Kursy specjalistyczne będą trwały max 3 mies. (wraz ze stażami).
Zakończą się egzaminem i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego. Programy kursów oparte są na wytycznych CKPiP w Warszawie, zatwierdzone przez Ministra Zdrowia.

W ramach programu student może uczestniczyć tylko w jednym kursie
specjalistycznym.

Wykaz kursów dla studentów Pielęgniarstwa, które realizowane będą systemem weekendowym na WLiNoZ UJK w Kielcach :

 1. Leczenie ran (200h) planowany termin rozpoczęcia kursu grudzień 2018;
 2. Żywienie dojelitowe i pozajelitowe (200h) planowany termin rozpoczęcia kursu styczeń 2019;
 3. Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie (105h) planowany termin rozpoczęcia kursu luty 2019;

Wykaz kursów dla studentów Położnictwa, które realizowane będą systemem weekendowym na WLiNoZ UJK w Kielcach :

 1. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (90h) planowany termin rozpoczęcia kursu grudzień 2018;
 2. Leczenie ran dla położnych (115h) planowany termin rozpoczęcia kursu styczeń 2019;

Dokumenty do postępowania kwalifikacyjnego można pobrać od 14/11/2018 w pokoju 9a w godzinach 9-14 u Pani Elżbiety Hombek.
Wnioski w wersji papierowej na 3 wymienione powyżej kursy można składać
do 19/11/2018 do godziny 14:00.

Regulamin szczegółowy znajduje się pod linkiem :
(http://www.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_75_2018.html)

Pozostałe kursy w ramach projektu, które będą organizowane przez zewnętrzne ośrodki kształcenia podyplomowego, również dla studentów pielęgniarstwa II stopnia II roku w roku akademickim 2018/2019 to:

 1. Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową
 2. Podstawy opieki paliatywnej
 3. Szczepienia ochronne dla pielęgniarek
 4. Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi
 5. Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji
 6. Szczepienia ochronne

Informacja o naborze na powyższe 4 kursy pojawi się w oddzielnym komunikacie.

dr n. med. Małgorzata Kaczmarczyk
W-ce dyrektor ds. dydaktycznych
Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa UJK