Uroczystość Czepkowania 21.09.2018

Uroczystość rozdania dyplomów połączona z czepkowaniem absolwentów kierunku Położnictwo i Pielęgniarstwo I stopnia studia stacjonarne.

Fot. G.S.