Uwaga Studenci !!!

  • Dnia 19.09.2018r (środa) o godz. 9.00 odbędzie się  obrona prac magisterskich Studentów kierunek: Pielęgniarstwo drugi stopień.
    Promotor: dr hab. Wiesław Kryczka, recenzent: dr Grażyna Czerwiak

 

  • Dnia 19.09.2018r (środa) o godz. 9.00 odbędzie się pisemny egzamin z przedmiotu: Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne (II termin) dla Studentki  Pielęgniarstwo  pierwszy stopień.

 

  • Dnia 19.09.2018r (środa) o godz. 14.00 w pokoju nr 4  ( tzw. stara część budynku WLiNoZ)  dla studentów III roku Pielęgniarstwo pierwszy stopień odbędzie się losowanie  część  praktyczna  Egzaminu Dyplomowego. Proszę zabrać  dokument potwierdzający tożsamość,  aktualną polisę NW i OC, orzeczenie do celów sanitarno- epidemiologicznych.

 

  • W dniu 19.09.2018r (środa) o godz. 14.30  w pokoju nr 4  ( tzw. stara część budynku WLiNoZ)  zapraszam Studentów I roku  oraz II roku Pielęgniarstwo pierwszy stopień na zaległe wpisy z praktyk zawodowych. Proszę okazać czytelnie wypełniony  Dzienniczek praktyk i zajęć praktycznych.
    Opiekun praktyk: dr Grażyna Czerwiak