Uwaga studenci I roku Wychowania Fizycznego studia I stopnia stacjonarne

Egzamin ustny z przedmiotu Teoria wychowania fizycznego
u Pana dr n. o kf. Rafała Pawłowskiego odbędzie się w dniu 28.01.2019 r. (pon.) o godz. 9.30
s. Centrum Rehabilitacji i Sportu – s. 2.6.
Egzamin poprawkowy ustny odbędzie się w dniu 15.02.2018 r. (pon.)
o godz. 11.00 s. Centrum Rehabilitacji i Sportu – s. 2.6