Uwaga studenci kierunków Fizjoterapia i Wychowanie Fizyczne

II rok Fizjoterapia I stopnia studia stacjonarne,

II rok Wychowanie Fizyczne I stopnia studia stacjonarne,

II rok Fizjoterapia I stopnia studia niestacjonarne,

I rok Fizjoterapia II stopnia studia stacjonarne

I rok Fizjoterapia II stopnia niestacjonarne

W związku z awarią systemu ponowne zapisy do promotorów odbędą się w dniu 14.10.2017r. (sobota) poprzez Wirtualną Uczelnię

(system będzie otwarty 24 godziny od północy do północy)