Aktualności

Rekrutacja na staż dydaktyczny w USA dla dwóch osób w 2019 r

 1. O kolejności kandydatów na staże zadecydują kryteria:
  1. wykorzystanie zdobytej wiedzy w ramach jednego przedmiotu – 1 pkt, w ramach dwóch przedmiotów – 2 pkt. w ramach trzech lub więcej przedmiotów – 3 pkt.
  2. staż pracy w UJK: 1-3 lat przyznaje się 1pkt., 3-5 lat – 3 pkt.; powyżej 5 lat – 5 pkt.
  3. możliwość wykorzystania doświadczenia zdobytego w trakcie stażu w działalności dydaktycznej, w szczególności  z zakresu chirurgii, endokrynologii i chorób wewnętrznych: 1-3 pkt.
 2. W przypadku gdy kilku kandydatów na szkolenia lub staże uzyska taką samą liczbę punktów decydującym kryterium będzie uzasadnienie uczestnictwa w  szkoleniu, następnie liczba przedmiotów w ramach których wiedza zostanie wykorzystana, następnie staż pracy w UJK.
 3. Uczestnik projektu może skorzystać ze szkolenia o danym temacie oraz ze stażu tylko jeden raz.
 4. Komisja sporządzi listę rankingową wraz ze wskazaniem kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Wyniki rekrutacji  zostaną udokumentowane protokołem.
 5. Listy rankingowe zostaną udostępnione do wglądu dla kandydatów w Biurze Projektu.
 6. O wyniku rekrutacji kandydaci/tki zostaną powiadomieni mailowo.

Regulamin projektu

„NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” w zakresie uczestnictwa w szkoleniach podnoszących kompetencje dydaktyczne kadry akademickiej,  http://www.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_19_2019.html

Formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik Regulaminu,  należy złożyć  u  Pani Lucyny Dygas, pok.  16,   Rektorat.

Szkolenia dla kadry dydaktycznej

Szanowni Państwo,
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza NAUCZYCIELI AKADEMICKICH na bezpłatne szkolenia, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, podnoszące kompetencje dydaktyczne organizowane w ramach projektu pt.: „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego w Kielcach”.

TEMATYKA SZKOLEŃ:

 • Tworzenie multimedialnych prezentacji, wykorzystanie technik 3D – 24 godz.,
 • Statistica – Moduł Podstawowy – 16 godz.,
 • Statistica – Moduł Metody wizualizacji danych – 8 godz.,
 • Statistica – Moduł Analiza wariancji – 16 godz.,
 • Statistica – Moduł Praktyczne zastosowanie technik regresyjnych w Statistica – 16 godz.,
 • Coaching i mentoring w pracy wykładowcy akademickiego,
 • Kurs języka angielskiego – specjalistyczny techniczny i przyrodniczy j. angielski – 75 godz.

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej:
http://www.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_19_2019.html

Czytaj dalej Szkolenia dla kadry dydaktycznej

Spotkanie dotyczące programu Erasmus+

W dniu 12 marca 2019, o godzinie 11.00 w auli 0/12a odbędzie się spotkanie informacyjne z przedstawicielem Rektoratu Panią Beatą Banach, w sprawie wyjazdów na zagraniczne uczelnie oraz praktyki związane z kierunkiem studiów w ramach programu Erasmus+. Wszystkich zainteresowanych studentów serdecznie zapraszamy.
Koordynatorzy programu Erasmus+
Wydziałowy i instytutowi.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Farmaceuta na oddziale szpitalnym: optymalizacja opieki nad pacjentem”

Wrocław, 7-8 marca 2019

Cel konferencji

Głównym celem konferencji jest wymiana doświadczeń na temat możliwości optymalizacji opieki nad pacjentem poprzez rozwój systemu, którego częścią jest farmaceuta oraz nawiązanie współpracy umożliwiającej rozwój i implementacje podobnych rozwiązań w Polsce.

Czytaj dalej Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Farmaceuta na oddziale szpitalnym: optymalizacja opieki nad pacjentem”

W dniu w 14.02.2019 w związku z pracami remontowymi prowadzonymi na starym budynku Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Instytut Fizjoterapii, Dział Planowania i Dział Praktyk są nieczynne.

UWAGA STUDENCI!

W związku z przerwą semestralną Dziekanat WLiNoZ NIE DYŻURUJE w soboty (09, 16, 23 luty).