Władze Wydziału

Dziekan
prof. zw. dr hab. n. med. Marianna Janion
tel. (041) 349 69 16
marianna-janion
Prodziekan ds. ogólnych
dr hab. n. o zdr. Dorota Kozieł, prof. UJK
tel. (041) 349 69 05
Prodziekan ds. studenckich
dr n. med. Przemysław Wolak
tel. (041) 349 69 14
Prodziekan ds. dydaktycznych
dr hab. n. hum. Grażyna Nowak – Starz, prof. UJK
tel. (041) 349 69 14
 nowak_starz

Skład Rady Wydziału na kadencję 2016-2020

prof. zw. dr hab. n. med. Janion Marianna przewodnicząca
dziekan
dr hab. n. hum. Grażyna Nowak-Starz, prof. nadzw. prodziekan ds. dydaktycznych
dr hab. n. o zdr. Dorota Kozieł,  prof. nadzw. prodziekan ds. ogólnych
dr n. med. Przemysław Wolak prodziekan ds. studenckicch
prof. zw. dr hab. n. med. Robert Bucki
prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek
dr hab. n. med.  Andrzej Jaroszyński, prof. nadzw.
dr hab. n. med.  Maciej Kielar, prof. nadzw.
prof. zw. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela
dr hab. n med. Aldona Kowalska, prof. nadzw.
dr hab. n. med. Beata Kręcisz, prof. nadzw.
prof. zw. dr hab. n. biol. Tadeusz Kuder
prof. zw. dr hab. n. med.  Anna Nasierowska-Guttmejer
dr hab. n. med. Dominik Odrobina
dr hab. n. med. Ewa Orlewska, prof. nadzw.
prof. zw. dr hab. n. med.  Siarhei Panko
dr hab. n. med. Marcin Pasiarski, prof. nadzw.
dr hab. n. med. Anna Polewczyk, prof. nadzw
dr hab. Tomasz Rogula, prof. nadzw.
dr hab. n. med. Wojciech Rokita, prof. nadzw.
prof. zw. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska-Wyszkowska
prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Rydzewski
dr hab. n. med. Marcin Sadowski, prof. nadzw.
dr hab. n. med. Marek Sikorski, prof. nadzw.
dr hab. n. o zdr. Edyta Suliga,  prof. nadzw.
dr hab. n. med. Mieczysław Szalecki, prof. nadzw.
dr hab. n. hum. Monika Szpringer, prof. nadzw.
dr hab. n. med.  i dr n. kf. Zbigniew Śliwiński, prof. nadzw.
dr hab. n. o kf. Jacek Wilczyński, prof. nadzw.
prof. zw. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
dr n. med. Małgorzata Kaczmarczyk
dr n. hum. Halina Król
dr n. med. Anna Lipińska
dr n. o kf.  Małgorzata Markowska
dr n. med. Renata Stępień
dr n. o zdr. Beata Szczepanowska-Wołowiec
dr n. med. Grażyna Wiraszka
dr n. o zdr. Ewa Zięba
mgr Anna Kamińska przedst. adm.
Aleksandra Florek sam. stud.
Robert Gilarski sam. stud.
Krzysztof Głąb sam. stud.
Azita Rezaei sam. stud.
Krzysztof Snoch sam. stud.
Katarzyna Stec sam. stud.
Grzegorz Witkowski sam. stud.
Żaneta Wypych sam. stud.
Arkadiusz Żurawski sam. doktorantów