Władze Wydziału

Dziekan
prof. zw. dr hab. n. med. Marianna Janion
tel. (041) 349 69 16
marianna-janion
Prodziekan ds. ogólnych
dr hab. n. o zdr. Dorota Kozieł, prof. UJK
tel. (041) 349 69 05
Prodziekan ds. studenckich
dr n. med. Przemysław Wolak
tel. (041) 349 69 14
Prodziekan ds. dydaktycznych
dr hab. n. hum. Grażyna Nowak – Starz, prof. UJK
tel. (041) 349 69 14
 nowak_starz