O Wydziale

 

Adres: Al. IX Wieków Kielc 19A, 25-317 Kielce
E-mail: wnoz@ujk.edu.pl
Tel. 41 349 69 11
Fax. 41 349 69 16

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu został utworzony w 2005 roku W skład Wydziału wchodzą 4 Instytuty, tj.

 • Instytut Nauk Medycznych,
 • Instytut Fizjoterapii,
 • Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa,
 • Instytut Zdrowia Publicznego.

W celu zapewnienia jak najlepszych warunków do kształcenia na prowadzonych kierunkach, do użytku został oddany nowoczesny budynek naukowo-dydaktyczny o pow. użytkowej 5940 m2 wyposażony w najnowszej generacji sprzęt i symulatory do zajęć dydaktycznych.

Budynek  stanowi  funkcjonalną całość z istniejącym budynkiem dydaktycznym, w którym w 2013 roku ramach projektu Medic ze środków UE powstały pracownie: pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa z Centrum Symulacji Medycznych, Centrum Informacji Medycznej.

W nowo wybudowanym budynku mieszczą się Zakład Anatomii Prawidłowej, Zakład Fizjologii, Zakład Patofizjologii, Zakład Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Medycyny Ratunkowej, Zakład Fantomów oraz szereg innych.

 

Na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu znajdują się:

 • pracownia badań naukowych;
 • pracownia posturologii;
 • pracownia fizjologii, patofizjologii i mikrobiologii infekcyjnej;
 • pracownia badań genetycznych;
 • pracownia symulacji medycznych
 • pracownia pielęgniarska
 • pracownia położnicza
 • pracownia anatomiczna
 • pracownia patofizjologii szyjki macicy,
 • pracownia kolposkopii i cytologii
 • pracownia kinezyterapii i fizykoterapii
 • pracownia komputerowa
 • komunikacji interpersonalnej
 • pracownia terapii zajęciowej

Bardzo ważna jest możliwość realizacji zajęć z nauk podstawowych – przedklinicznych w ramach współpracy z Instytutem Biologii, Instytutem Chemii, Instytutem Fizyki i Instytutem Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Studenci mają możliwość odbywania zajęć między innymi w Pracowni Mikroskopii Elektronowej, Biologii Molekularnej, Fizyki Medycznej, Fizyki Molekularnej, Zakładu Mikrobiologii, Zakładu Biochemii i Genetyki.

Na Wydziale Matematycznym- Przyrodniczym dysponujemy zakładami :

 • Zakład Chemii
 • Zakład Mikrobiologii
 • Zakład Biochemii i Genetyki
 • Zakład Biofizyki
 • Zakład Fizyki Medycznej
 • Zakład Biologii Komórki