Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Farmaceuta na oddziale szpitalnym: optymalizacja opieki nad pacjentem”

Wrocław, 7-8 marca 2019

Cel konferencji

Głównym celem konferencji jest wymiana doświadczeń na temat możliwości optymalizacji opieki nad pacjentem poprzez rozwój systemu, którego częścią jest farmaceuta oraz nawiązanie współpracy umożliwiającej rozwój i implementacje podobnych rozwiązań w Polsce.

Grupa docelowych uczestników

Program został przygotowany z myślą o farmaceutach, lekarzach, dyrektorach szpitali, innych przedstawicielach ochrony zdrowia, pracownikach akademickich, studentach kierunku lekarskiego i farmacji, a przygotowana formuła będzie odpowiednia zarówno dla delegatów z Polski jak i Europy.

Program Konferencji: https://www.konferencje.umed.wroc.pl/farmaceutanaoddziale/program2019/

rejestracjia: https://www.konferencje.umed.wroc.pl/farmaceutanaoddziale/rejestracja/

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym Partnera Logistycznego Konferencji:
telefon: 22 279 49 04 / 02 / 16,
e-mail: farmacjakliniczna2019@gmail.com