News

Zaproszenie na szkolenie

Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie – Oddział w Kielcach oraz Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa WNoZ serdecznie zaprasza nauczycieli akademickich, pielęgniarki i studentów pielęgniarstwa i położnictwa w dniu 06.IX.201. w godzinach 9.15-10.45 sala nr 201, na wykład na temat Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej prowadzony przez dr Dorotę Kilańską – Koordynator ICNP (R), Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Przewodnicząca Rady ds. e-zdrowia w Pielęgniarstwie – Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia.

W imieniu Zarządu
Wiceprzewodnicząca Oddziału PTP w Kielcach
Dr n. hum. Kazimiera Zdziebło

Uwaga studenci

II rok Fizjoterapia I stopnia studia stacjonarne Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Terapia manualna u Pani dr n. med. Anny Lipińskiej odbędzie się w dniu 12.06.2013r. o godz. 15.30 w s. 1.

Uwaga studenci Pielęgniarstwa I rok – st. niestacjonarne II stopnia

Ostateczny termin zaliczenia dla osób, które nie uzyskały zaliczenia z przedmiotu Anestezjologia i Pielęgniarstwo w anestezjologii odbędzie się w dniu 7.02.2013 r. (czwartek) o godz. 18:00 w s. 118.

Ostateczny termin zaliczenia testowego dla osób, które nie uzyskały zaliczenia z przedmiotu Wykład monograficznyodbędzie się w dniu 8.02.2013 r.(piątek) o godz. 12:00 w s. 115(do zaliczenia mogą przystąpić jedynie osoby, które nie mają zaliczenia z przedmiotu)