Prestiżowy doktorat

Uniwersytet Jana Kochanowskiego uzyskał prawa do nadawania stopnia doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.

Decyzję w tej sprawie przekazała Wydziałowi Lekarskiemu i Nauk o Zdrowiu UJK Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów. Uniwersytet Jana Kochanowskiego jest drugą polską uczelnią niemedyczną (po Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie), która uzyskała takie uprawnienia. Stopień naukowy doktora będą mogli uzyskać głównie absolwenci kierunku lekarskiego i lekarze, ale mogą się o niego starać także osoby niebędące lekarzami.

Podczas konferencji prasowej mówili o tym prof. dr hab. Jacek Semaniak, rektor uczelni i prof. dr hab. Stanisław Głuszek, prorektor do spraw medycznych UJK. – Cieszę się z tej decyzji, gdyż jest to uprawnienie, które odzwierciedla aktywność naukową wydziału i nie jest dziełem przypadku. To dodanie prestiżu naszemu kierunkowi lekarskiemu. Dzięki możliwości doktoryzowania stajemy się pełnoprawnym wydziałem, kształcącym lekarzy – podkreśla prof. Stanisław Głuszek.

Aby uzyskać prawo do doktoryzowania wydział musiał spełnić określone warunki, w tym posiadać co najmniej 12 samodzielnych pracowników naukowych. Ważna też była aktywność naukowa,  udokumentowana publikacjami.

Rozpoczęcie pierwszych przewodów doktorskich w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu planowane jest na październik tego roku. Obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego posiada 13 uprawnień do doktoryzowania i cztery do habilitacji.

SKMBT C35190401152300
SKMBT C35190401152300
SKMBT_C35190401152300.pdf
122.4 KiB
25 Downloads
Szczegóły