XIV Kongres Pielęgniarek Polskich 13-15.09.2018

XIV Kongres Pielęgniarek Polskich WSPÓŁCZESNE PIELĘGNIARSTWO – DYNAMIKA ZMIAN I WEZWANIE DO DZIAŁANIA, który odbył się w dniach 13-15 września 2018 roku na WLiNoZ, zgromadził prawie 300 uczestników z wiodących ośrodków naukowych oraz z różnych placówek ochrony zdrowia z całej Polski. Jednym z gości kongresu był Paul De Raeve, dyrektor zarządzający  Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarskich (EFN).

Strona Kongresu

W 7 sesjach tematycznych i sesjach plakatowych przedstawiono ponad 150 prac.

Kongres był dobrym  momentem do namysłu nad współczesnym pielęgniarstwem, jego miejscem i rolą w funkcjonowaniu obecnego systemu ochrony zdrowia.

Wydarzenie to zostało bardzo wysoko ocenione pod względem merytorycznym i organizacyjnym zarówno przez gremia z ośrodków naukowych jak i przez praktyków.

Kongresowi towarzyszyła wystawa „Pielęgniarki polskie w walce o Niepodległą”.

Została ona zarejestrowana jako „Wydarzenie wpisujące się w oficjalne obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości”

Wystawę tę można oglądać w holu głównym na WLiNoZ do 15 października.

fot. G.S.