Aktualności

REKRUTACJA „OPERACJA – STAŻ!” – II nabór

 

Uwaga Studenci III roku, pierwszego stopnia kierunek pielęgniarstwo

Informujemy, iż od dnia 2 lipca 2018 r. do dnia 3 lipca 2018 r. przyjmowane będą formularze zgłoszeniowe do Projektu Operacja-Staż studentów III roku studiów pierwszego stopnia kierunku: Pielęgniarstwo

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie 3.07.2018r. 

Godziny Rektorskie

 

W dniu 21.06.2018 r. (tj. czwartek)

GODZINY REKTORSKIE

(dni wolne od zajęć dydaktycznych)

z okazji obchodów Dnia Święta Uczelni

Zapraszamy placówki/firmy/instytucje  do udziału w programie stażowym w ramach projektu pn.: „OPERACJA – STAŻ!”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, realizujący projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, pn.: „OPERACJA – STAŻ!” o numerze POWR.03.01.00-00-S074/17, zaprasza instytucje z obszaru tzw. turystyki prozdrowotnej do organizacji miejsc stażowych dla 65 studentów/ek III roku I stopnia kierunków:  pielęgniarstwo (30 studentów/ek), położnictwo (15 studentów/ek) fizjoterapia (20 studentów/ek).

Czytaj dalej

Wyniki rekrutacji „OPERACJA – STAŻ!” na kierunkach Pielęgniarstwo, Położnictwo, Fizjoterapia w roku akademickim 2017/2018

W dniu 21.05.18. r. odbyło się posiedzenie członków Komisji ds. Rekrutacji w sprawie zakwalifikowania Uczestników do Projektu pn.: „OPERACJA – STAŻ!”.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji powołani przez Prorektor ds. Rozwoju i Finansów
w składzie:

Czytaj dalej Wyniki rekrutacji „OPERACJA – STAŻ!” na kierunkach Pielęgniarstwo, Położnictwo, Fizjoterapia w roku akademickim 2017/2018