Aktualności

Zaproszenie do Jastrzębiej Góry

Jak co roku Samorząd Studentów zaprasza studentów I roku do udziału w obozie adaptacyjnym „Adapciak” 2018, który odbędzie się pod koniec sierpnia. Wyjazd do Jastrzębiej Góry zawsze gromadzi dziesiątki pierwszorocznych studentów, którzy oprócz odpoczynku na plaży, zwiedzania Trójmiasta oraz rejsu statkiem na Helu zapoznają się także z funkcjonowaniem Uczelni, podstawowymi prawami i obowiązkami studenta, a także regulaminami. Studencki wyjazd to idealna okazja do poznania nowych osób i realiów
uniwersyteckich, a także rozbudzenia w sobie kreatywności. Obóz odbędzie się w dniach 25 sierpnia do 2 września w Jastrzębiej Górze. Koszt dla
uczestnika wynosi 650 zł. W cenie: podróż autokarem, pełne wyżywienie, pokoje 2 i 3- osobowe z pełnym węzłem sanitarnym.

Zapraszamy!

Czytaj dalej Zaproszenie do Jastrzębiej Góry

Uwaga Studenci

W dniach 13-28.08.2018 Dziekanat spraw socjalnych i płatności będzie NIECZYNNY – przerwa urlopowa. Zapraszamy od 29.08.2018!

Uwaga Studenci

Od 21.07.2018 Dziekanat Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu nie dyżuruje w soboty.

W dniach od 13.08.2018 do 20.08.2018 Dziekanat będzie nieczynny.

REKRUTACJA „OPERACJA – STAŻ!” – II nabór

 

Uwaga Studenci III roku, pierwszego stopnia kierunek pielęgniarstwo

Informujemy, iż od dnia 2 lipca 2018 r. do dnia 3 lipca 2018 r. przyjmowane będą formularze zgłoszeniowe do Projektu Operacja-Staż studentów III roku studiów pierwszego stopnia kierunku: Pielęgniarstwo

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie 3.07.2018r. 

Godziny Rektorskie

 

W dniu 21.06.2018 r. (tj. czwartek)

GODZINY REKTORSKIE

(dni wolne od zajęć dydaktycznych)

z okazji obchodów Dnia Święta Uczelni

Zapraszamy placówki/firmy/instytucje  do udziału w programie stażowym w ramach projektu pn.: „OPERACJA – STAŻ!”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, realizujący projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, pn.: „OPERACJA – STAŻ!” o numerze POWR.03.01.00-00-S074/17, zaprasza instytucje z obszaru tzw. turystyki prozdrowotnej do organizacji miejsc stażowych dla 65 studentów/ek III roku I stopnia kierunków:  pielęgniarstwo (30 studentów/ek), położnictwo (15 studentów/ek) fizjoterapia (20 studentów/ek).

Czytaj dalej

Wyniki rekrutacji „OPERACJA – STAŻ!” na kierunkach Pielęgniarstwo, Położnictwo, Fizjoterapia w roku akademickim 2017/2018

W dniu 21.05.18. r. odbyło się posiedzenie członków Komisji ds. Rekrutacji w sprawie zakwalifikowania Uczestników do Projektu pn.: „OPERACJA – STAŻ!”.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji powołani przez Prorektor ds. Rozwoju i Finansów
w składzie:

Czytaj dalej Wyniki rekrutacji „OPERACJA – STAŻ!” na kierunkach Pielęgniarstwo, Położnictwo, Fizjoterapia w roku akademickim 2017/2018