Aktualności

Pożegnanie wykładów na uczelniach medycznych- zmiana paradygmatu czy też chwilowa moda?

Richard M. Schwartzstein, M.D., and David H. Roberts, M.D.

Nie potrzebujesz wykładów aby zostać lekarzem

powyższy nagłówek, dotyczący proponowanego przez Uniwersytet w Vermont nowego podejścia do edukacji medycznej spowodował wyraźne kontrowersje w środowisku akademickim. Proponowana zmiana wydaje się być bardziej drastyczna niż reforma nauczania odbywająca się
w innych uczelniach medycznych. W amerykańskich uczelniach kształcących przyszłych lekarzy od ponad trzydziestu lat propaguje się odejście od tradycyjnych wykładów. Transformacja rozpoczęła się od wprowadzenia nauki opartej na problemach; od niedawna przekazywanie wiedzy bazujące na wykładach, w coraz większym stopniu zastępowane jest nauką zespołową, edukacją interdyscyplinarną oraz ćwiczeniami łączącymi medycynę kliniczną i naukę podstawową. Czy należy zatem unikać prowadzenia wszystkich wykładów? Czytaj dalej Pożegnanie wykładów na uczelniach medycznych- zmiana paradygmatu czy też chwilowa moda?

W dniu 25.04.2018 o godz. 11.00 w sali 0/13 b odbędzie się dla wszystkich chętnych studentów spotkanie  z  płk Arturem Barańskim  dotyczące prezentacji i promocji Wojsk Obrony Terytorialnej. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Projekt „Operacja – Staż”

 

Projekt „Operacja –Staż” nr POWR.03.01.00-00-S074/17 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Od 01.04.2018r. – 31.03.2020r.  na obszarze całej Polski. Skierowany jest dla 130 studentów III roku  pierwszego stopnia: pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Celem Projektu „Operacja –Staż” jest  podniesienie kompetencji 130 studentów kierunków praktycznych (pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia)  poprzez uczestnictwo w wysokiej jakości 16-tygoniowego programu stażowego w okresie 01.04.2018r. – 31.03.2020r.

Wartość Projektu- 1760366.40 zł

Wkład Funduszy Europejskich – 1707555.40 zł

Nadanie tytułu Doctora Honoris Causa prof. dr. hab. Zbigniewowi Puchalskiemu

Rektor i Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach mają zaszczyt zaprosić na uroczyste posiedzenie Senatu, w trakcie którego tytuł Doctora Honoris Causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego otrzyma prof. dr hab. Zbigniew Puchalski

Uroczystość odbędzie się 22 marca 2018 roku o godz. 12.00 na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu przy al. IX Wieków Kielc 19 A

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

Hymn Państwowy

Wystąpienie okolicznościowe Jego Magnificencji Rektora prof. dr. hab. Jacka Semaniaka

Nadanie tytułu Doctora Honoris Causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. dr. hab. Zbigniewowi Puchalskiemu

Wykład Doctora Honoris Causa

Zakończenie uroczystości