Aktualności

Pożegnanie wykładów na uczelniach medycznych- zmiana paradygmatu czy też chwilowa moda?

Richard M. Schwartzstein, M.D., and David H. Roberts, M.D.

Nie potrzebujesz wykładów aby zostać lekarzem

powyższy nagłówek, dotyczący proponowanego przez Uniwersytet w Vermont nowego podejścia do edukacji medycznej spowodował wyraźne kontrowersje w środowisku akademickim. Proponowana zmiana wydaje się być bardziej drastyczna niż reforma nauczania odbywająca się
w innych uczelniach medycznych. W amerykańskich uczelniach kształcących przyszłych lekarzy od ponad trzydziestu lat propaguje się odejście od tradycyjnych wykładów. Transformacja rozpoczęła się od wprowadzenia nauki opartej na problemach; od niedawna przekazywanie wiedzy bazujące na wykładach, w coraz większym stopniu zastępowane jest nauką zespołową, edukacją interdyscyplinarną oraz ćwiczeniami łączącymi medycynę kliniczną i naukę podstawową. Czy należy zatem unikać prowadzenia wszystkich wykładów? Czytaj dalej Pożegnanie wykładów na uczelniach medycznych- zmiana paradygmatu czy też chwilowa moda?