Aktualności

Prelekcja „Doktorat 2.0

Zapraszamy do udziału w prelekcji „Doktorat 2.0, czyli szkoła doktorska
jako nowa forma kształcenia doktorantów”. Mgr Aleksy Borówka,
pełnomocnik ds. działalności naukowej Krajowej Reprezentacji Doktorantów przedstawi założenia dotyczące szkół doktorskich, a także kluczowe dla doktorantów kształcących się na aktualnych studiach doktoranckich aspekty związane z „okresem przejściowym”.

Wydarzenie wpisuje się w III Forum Doktorantów, które rozpocznie się 10
czerwca (poniedziałek) o godz. 9.00 w auli B1, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UJK w Kielcach. Po wykładzie inaugurującym uczestnicy konferencji przedstawią postery i referaty w sekcjach: nauk humanistycznych i społecznych, nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk o zdrowiu.

Serdecznie zapraszamy!
Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów

Godziny Rektorskie

Uprzejmie informujemy, że w związku z juwenaliami Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego ogłosił 15-17 maja (środa, czwartek, piątek) dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Dni rektorskie nie obowiązują studentów studiów niestacjonarnych

ZMIANA TERMINU SZKOLENIA

Szanowni Państwo Pracownicy i Studenci WLiNoZ,
Zapraszamy na prowadzone przez przedstawiciela firmy Elsevier szkolenie z obsługi bazy ClinicalKey – narzędzia wspomagającego rozwój zawodowy i naukowy studentów, wykładowców oraz codzienną praktykę lekarzy w zakresie decyzji diagnostycznych oraz terapeutycznych.

Czytaj dalej

III Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów UJK w Kielcach zaprasza do udziału w III Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego pod patronatem JM Rektora UJK prof. dr hab. Jacka Semaniaka.

Najbliższa edycja

III Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 11-12.06.2018 r. Wydział Matematyczno-PrzyrodniczyUniwersytet Jana Kochanowskiego Świętokrzyska 15 25-406 Kielce aula B1 godzina 9.00

Rejestracja: 10 maja 2019

Czytaj dalej III Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dni Jakości Kształcenia na UJK 2019

W dniach 15-16.04.2019 na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego obchodzone będą Dni Jakości Kształcenia pod patronatem Rektora prof. zw. dr hab. Jacka Semaniaka. To piąta edycja święta jakości w Uniwersytecie, w ramach którego na wszystkich wydziałach Uczelni będą zorganizowane różnorodne inicjatywy propagujące kulturę jakości i wspierające wspólne budowanie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w UJK. Organizatorami obchodów DJK są Uczelniana i Wydziałowe Komisje ds. Jakości Kształcenia. Hasło przewodnie DJK w UJK 2019: „Mobilni, aktywni, kreatywni”.

Serdecznie zapraszam do udziału w obchodach DJK, zarówno studentów, jak i pracowników  Uniwersytetu. To dobry krok w kierunku kształtowania pozytywnego wizerunku systemu jakości wśród naszej społeczności akademickiej.

Koordynator Uczelniany DJK:
Prorektor ds. studenckich i kształcenia:
dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK

Czytaj dalej Dni Jakości Kształcenia na UJK 2019

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na warsztat dla pracowników WLiNOZ  zorganizowany w ramach projektu Regionalna Inicjatywa Doskonałości dla Nauki i Zdrowia

w piątek 12.04.2019 r. w godzinach 14.00-18.00 w sali 0/5

Temat warsztatu: Jak skutecznie przygotować wniosek o dofinansowanie projektu B+R z partnerem biznesowym. Budowanie zespołu – Jak zarządzać zespołem. Czytaj dalej Szanowni Państwo,

Prestiżowy doktorat

Uniwersytet Jana Kochanowskiego uzyskał prawa do nadawania stopnia doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.

Decyzję w tej sprawie przekazała Wydziałowi Lekarskiemu i Nauk o Zdrowiu UJK Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów. Uniwersytet Jana Kochanowskiego jest drugą polską uczelnią niemedyczną (po Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie), która uzyskała takie uprawnienia. Stopień naukowy doktora będą mogli uzyskać głównie absolwenci kierunku lekarskiego i lekarze, ale mogą się o niego starać także osoby niebędące lekarzami. Czytaj dalej Prestiżowy doktorat